Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

Termin składania ofert
30.05.2018 00:00:00
Wynik konkursu
nierozstrzygnięty

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. APF-1210-5/2018/K

[oferta w pliku pdf]