Kierownik – nauczyciel akademicki w Zakładzie Genetyki Medycznej

Termin składania ofert
13.02.2018 00:00:00
Wynik konkursu
prof. dr hab. Rafał Płoski

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/168/2018

[oferta w pliku pdf]