Kierownik - nauczyciel akademicki w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Termin składania ofert
12.05.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 10  /2016

[oferta pracy w wersji pdf]