Kierownik - nauczyciel akadmicki Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej

Termin składania ofert
05.05.2014 00:00:00
Wynik konkursu
nierozstrzygnięty

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. APF -1/2014

[wersja pliku w PDF]