Kierownik – Lekarz Kierujący Oddziałem - nauczyciel akademicki w Klinice Neurochirurgii