Kierownik - nauczyciel akademicki w Klinice Geriatrii

Termin składania ofert
16.03.2018 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika - nauczyciela akademickiego w Klinice Geriatrii.

Nr ref. ANZ /1220 – 1/ 2  /2018

[oferta]