Kierownik, nauczyciel akademicki w Zakładzie Immunologii Klinicznej

Termin składania ofert
07.11.2016 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłsza konkurs na stanowisko Kierownika nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunologii Klinicznej IT.

Nr ref. APL/1210/135/2016

[oferta pracy w wersji pdf]