Ordynator - Kierownik –nauczyciel akademicki Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci

Termin składania ofert
21.04.2016 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora - Kierownika –nauczyciela akademickiego Zakładu Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1220 - 7/ 8 /2016

[oferta pracy w wrsji pdf]