Wyniki konkursów i archiwum ofert stypendiów i pracy w projektach WUM

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Koordynator ds. Badań Klinicznych
Nr ref. ABP/1210-08/2022

[oferta w pliku word_88KB]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

The Department of Biochemistry at the Medical University of Warsaw is seeking talented and motivated research scientist to further develop a research project using cellular, immunological, biochemical, molecular biology and functional genomic approaches. The project will be focused on determining the role of tumor microenvironment factors in modulating tumor immune response, and consequently translating the gained knowledge into cancer therapy strategies.

[ job offer in pdf file_326 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Badacz/Postdok będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA.

[ oferta pracy w pliku pdf_155 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Postdoctoral Researcher you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches.

[ job offer in pdf file_151 kb ]

Wynik konkursu:
konkurs wygrała Zofia Pilch, WUM
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Badacz/Postdok będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA. 

[ oferta pracy w pliku pdf_155 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Postdoctoral Researcher you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches.

[ job offer in pdf file_151 kb ]

Wynik konkursu:
nie wyłoniono zwycięzcy
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Badacz/Postdok będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA. Rola w zespole badawczym: Junior researcher

[ oferta pracy w pliku pdf_155 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Postdoctoral Researcher you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches.

[ job offer in pdf file_151 kb ]

 

Protokół

Wynik konkursu:
Zofia Pilch
Termin składania ofert:

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowane przez prof. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Doktorant. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Doktorant będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA.

[ oferta pracy w pliku pdf_153 kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a PhD Student.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a PhD Student you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches

[ job offer in pdf flie_150 kb ]
 

Wynik konkursu:
zwycięzcą został Karol Gawalski
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Technik zaangażowany będzie w aktywną pomoc przy wykonywaniu doświadczeń na zwierzętach przez zespół badawczy. Rola w zespole badawczym: Technical Support.

[ oferta pracy w pliku pdf_152 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (full time).

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Technician you will be responsible for technical assistance in the animal facility. Role in the Research Task: Technical support.

[ job offer in pdf file_149 kb ]
 

Wynik konkursu:
z powodu braku kandydatów stanowisko nie zostało obsadzone
Termin składania ofert:

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of the Nox2-ROS-Nlrp3 inflammasome axis in migration, homing, and engraftment of HSPCs

We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

[job offer in word_34,5 Kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of the Nox2-ROS-Nlrp3 inflammasome axis in migration, homing, and engraftment of HSPCs

We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

[job offer in word_34,4 Kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of SARS-CoV-2 infection on the compartment of adult stem cells
We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

[job offer in word_34,8 Kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of SARS-CoV-2 infection on the compartment of adult stem cells

We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

[job offer in word 34,3_Kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

A postdoctoral researcher position financed by National Science Centre, OPUS 20, is now open for a highly-motivated and skilled scientist with a strong background in molecular and cell biology, and/or cancer biology to join Dr Joanna Zawacka-Pankau’s Team.

Job offer in word file_20 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Project title: Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology. The primary objective of this Research Task is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The Research Task will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

Key responsibilities include: Design and synthesis of reagents for preparation modified poly(A) tails.

[ job offer in pdf file_437 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydata/ki na stanowisko Pracownik naukowy w ramach realizacji projektu Techmastrateg-III/0027/2019 pt.: „Opracowanie biotuszy do biodruku 3D na bazie świńskiego dECM modyfikowanego chemicznie, wzbogaconego o rekombinowane białka hybrydowe, nanomateriały i polimery syntetyczne".

Wymiar etatu: 1, okres zatrudnienia: 1.04.2022 – 31.09.2023

Nr ref. Nr ref. NCBR179 – 1/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_223 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki.

Badacz będzie zaangażowany w projektowanie i syntezę reagentów do otrzymywania kolistych RNA. Rola w Zadaniu Badawczym: Personel Pomocniczy/Junior Researcher.

[ oferta pracy w pliku pdf_594 Kb ]


The selected candidate will join the Team of the Research Task entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) financed by the Virtual Research Institute (WIB) from the Polish Science Fund.

As a adjunct (postdoctoral researcher) you will be involved in designing and synthesis of reagents for preparation of circular RNAs. Role in the Research Task: Junior Researcher.

[ job offer in pdf file_727 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Postdoctoral position in the field of cancer immunology 

The Medical University of Warsaw, Department of Biochemistry, is seeking a highly motivated postdoctoral fellow to further develop a research project, funded by the National Science Centre (Poland) opus20, related to the modulation of anti-tumor immune response by cancer cells. This position requires experience in cell genetic modification, in vitro and in vivo analysis of immune cell functions, flow cytometry and animal studies, in addition to a broad understanding of cancer immunology and the different immunotherapeutic strategies currently in preclinical development. 

Oferta pracy w pliku word_83,6 KB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Biologii Komórki https://bit.ly/3p1pPCK w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr hab. Martę Miączyńską zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

[ oferta pracy w pliku pdf_229 Kb ]

The Laboratory of Cell Biology https://bit.ly/3p1pPCK at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Marta Miączyńska is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

[ job offer in pdf file_222 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Struktury Białka http://bit.ly/nowotny-lab w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Marcina Nowotnego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Specjalista ds. badań.

[ oferta pracy w pliku pdf_230 Kb ]

The Laboratory of Protein Structure http://bit.ly/nowotny-lab at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Marcin Nowotny is inviting applications for a Research Specialist.

[ job offer in pdf file_218 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

[ oferta pracy w pliku pdf_233 kb ]

The Laboratory of RNA Biology – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Andrzej Dziembowski is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

[job offer in pdf_233 Kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Struktury Białka http://bit.ly/nowotny-lab w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Marcina Nowotnego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok.

[ oferta pracy w pliku pdf_230 Kb ]

The Laboratory of Protein Structure http://bit.ly/nowotny-lab at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Marcin Nowotny is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

[ job offer in pdf file_219 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Struktury Białka http://bit.ly/nowotny-lab w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Marcina Nowotnego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Asystenta ds. badań.

[ oferta pracy w pliku pdf_218 Kb ]

The Laboratory of Protein Structure http://bit.ly/nowotny-lab at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Marcin Nowotny is inviting applications for a Research Assistant.

[ job offer in pdf file_219 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Biologii RNA – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) kierowane przez prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Asystenta ds. badań.

[ oferta pracy w pliku pdf_233 Kb ]

The Laboratory of RNA Biology – ERA Chairs Group https://bit.ly/3F3BPsG at the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw (IIMCB) headed by Prof. Andrzej Dziembowski, is inviting applications for a Research Assistant.

[ job offer_pdf file_233 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko: koordynator ds. badań klinicznych.

Nr ref. ABP/1210-08/2022

Oferta pracy w pliku pdf_189 Kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Technik w Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.

Wymiar etatu: 3/4 lub 1 (do uzgodnienia)

Nr ref. ABP/1210-09/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_253 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje eksperymentatora z solidnym przygotowaniem teoretycznym z chemii do rozwiązywania problemów fizykochemicznych w chemii fizycznej. 

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO], Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) WIB-1/2020-O11, 3/2022

Więcej


Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences is looking for an experimentalist with solid theoretical background in chemistry to cope with the physicochemical problems in physical chemistry. 

Project title, type and project number

Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology, Virtual Research Institute (VIB) no. WIB-1/2020-O11, 3/2022

More

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk poszukuje eksperymentatora z solidnym przygotowaniem teoretycznym z chemii do rozwiązywania problemów fizykochemicznych w chemii fizycznej. 

Tytuł, rodzaj i numer projektu

Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO], Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) WIB-1/2020-O11, 3/2022

Więcej


Institute of Physical Chemistry Polish Academy of Sciences is looking for an experimentalist with solid theoretical background in chemistry to cope with the physicochemical problems in physical chemistry. 

Project title, type and project number

Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology, Virtual Research Institute (VIB) no. WIB-1/2020-O11, 3/2022

More

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_132 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Postdoctoral Researcher. You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund.

[ job offer in pdf file_128 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowane przez prof. dr. hab. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko managera laboratorium. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_139 Kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a Lab manager. You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_135 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_139 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (full time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_136 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Stanowisko nieobsadzone
Termin składania ofert:

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika (1/2 etatu). Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_128 Kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a Technician (half time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_125 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_139 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (full time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_125 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Elżbieta Gutowska
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika (1/2 etatu). Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_129 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (half time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications  in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf flie_136 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Tomasz Grzywa
Termin składania ofert:

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika (1/2 etatu). Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_132 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (half time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund.

[ job offer in pdf file_136 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji

Wynik konkursu:
Julia Bartkowska
Termin składania ofert:

Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie–Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie zorientowanym na pracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie pn. "Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network". Warszawski Uniwersytet Medyczny jest liderem konsorcjum, które prowadzi projekt.

[ oferta pracy w pliku pdf ]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

The Medical University of Warsaw is looking for a PostDoctoral Fellow to carry out a research project entitled “NK cells with inducible expression of CAR as novel immunotherapy increasing the efficacy of monoclonal antibodies”, funded by the National Science Centre (Poland). Project PI: Dr. Beata Pyrzyńska.

Oferta pracy w pliku doc._123 KB

 

Wynik konkursu:
dr Marta Włodarczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Technik w Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. ABP/1210-058/2021

Wymiar etatu: 3/4 lub 1 (do uzgodnienia)

[ oferta pracy w pliku pdf_425 Kb ]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

A scholarship position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

We are looking for a highly motivated person to participate as student within scientific project at the Medical University of Warsaw in Department of Regenerative Medicine.

[offer pdf file - 28,6 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Ogłaszamy konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16).

Stypendium związane jest z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe)

[pełna treśc oferty - plik pdf 280 kb]
 

Wynik konkursu:
Emilia Pykacz
Termin składania ofert:

Prosimy o zgłoszenie się osób, które pragną realizować temat pracy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej WUM i projektu naukowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt: „Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów, wywodzących się od limfocytów B.” Kierownikiem projektu jest dr Beata Pyrzyńska.

Streszczenie projektu pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/…
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: beata.pyrzynska@wum.edu.pl do 27 września 2021. 

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 443 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko doktorant w ramach stypendium naukowego NCN (konkursu Sonata-15).

Tytuł projektu  „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B Stypendium naukowe NCN 

Dodatkowe informacje: email: malgorzata.bobrowicz@wum.edu.pl 

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 311 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Technik w Centrum Symulacji Medycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. ABP/1210-046/2021

Wymiar etatu: 3/4 lub 1 (do uzgodnienia)

[oferta pracy w pliku pdf -422 kb]
 

 Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4…

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki farmaceutyczne
Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na ścieżce nauki farmaceutyczne, w ramach realizacji projektu badawczego Preludium bis, finansowanego przez NCN (2020/39/O/NZ7/01109) pt. „Interakcje mikrobioty skóry ludzkiej z ekstraktami roślinnymi tradycyjnie stosowanymi w leczeniu schorzeń skóry”.
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 48 miesięcy. Stypendium doktoranckie będzie w całości finansowane z kosztów projektu.

Szczegółowe informacje - plik pdf 451,7 Kb

Printer Friendly, PDF & Email
Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na ścieżce nauki medyczne w ramach realizacji projektu badawczego Preludium bis, finansowanego przez NCN (2020/39/O/NZ5/02171) pt. „Koliste RNA, nowy panel biomarkerów oraz nauczania maszynowe w predykcji ostrego uszkodzenia nerek u dorosłych pacjentów hematoonkologicznych”.
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 36 miesięcy. Stypendium doktoranckie będzie w całości finansowane z kosztów projektu

Szczegółowe informacje - plik pdf 451,7 Kb

Printer Friendly, PDF & Email
Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego Preludium bis, finansowanego przez NCN (2020/39/O/NZ5/03594) pt. „Efekty kliniczne oraz mechanizmy molekularne działania S-adenosylmetioniny u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (ang. PSC).”
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 48 miesięcy. Stypendium doktoranckie będzie w całości finansowane z kosztów projektu.

Szczegółowe informacje - plik pdf 451,7 Kb

Printer Friendly, PDF & Email
Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Specjalisty naukowo-technicznego Molecular and Biotechnology Specialist w Zakładzie Immunologii Klinicznej, Instytut Transplantologii w ramach projektu: “ Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network”.

Nr ref. ABP/1210-032/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_617 Kb ]

Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7…

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS (2019/34/E/NZ5/00433) pt. „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii”, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Michał Grąt.

Oferta pracy w pliku pdf- 241 kb

Wynik konkursu:
Marcin Morawski
Termin składania ofert:

Poszukujemy 3 osób zainteresowanych udziałem w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu SONATA BIS (2019/34/E/NZ5/00433) pt. „Poprawa jakości wątrób pobranych do przeszczepienia od zmarłych dawców poprzez zastosowanie mechanicznej perfuzji w hipotermii”, kierownik projektu: prof. dr hab. n. med. Michał Grąt.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 241 kb

Wynik konkursu:
Andriy Zhylko; Anya Wyporski; Jan Borkowski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny (Zakład Fizjologi i Patofizjologii Eksperymentalnej), ogłasza konkurs na stanowisko: pracownik: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej.

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf 228 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Prosimy o zgłoszenie się osób, które pragną realizować temat pracy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej WUM i projektu naukowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt,: „Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów, wywodzących się od limfocytów B.” Kierownik projektu: dr Beata Pyrzyńska. Streszczenie projektu pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/…

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: beata.pyrzynska@wum.edu.pl do 31 maja 2021. 
Wstępna selekcja kandydatów zostanie przeprowadzona przez 3-osobową komisję, na podstawie przesłanych dokumentów aplikacyjnych i dalszych rozmów kwalifikacyjnych.

Późniejsza rekrutacja do 4-letniej Szkoły Doktorskiej WUM (dokumenty pod linkiem: https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/dokumenty-do-rekrutacji) rozpocznie się w lipcu, na podstawie egzaminu z języka obcego (lub certyfikatu zaakceptowanego przez Studium Języków Obcych WUM) oraz przygotowania opisu projektu naukowego pod nadzorem proponowanego promotora; ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2021. 

Pełna treść ogłoszenia plik pdf 437 kb
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Medical University of Warsaw, Department of Clinical Immunology, Transplantation Institute is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW for the project entitled: “Increasing the precision of chimeric antigen receptor (CAR)-mediated anticancer immunotherapy by using the chemokine-induced CAR expression” within the OPUS grant from the National Science Centre, Poland. The project will be carried out under the leadership of Dr. Radosław Zagożdżon.
 

[offer pdf file - 154 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Immunologii Klinicznej Instytut Transplantologii, ogłasza konkurs na stanowisko DOKTORANTA

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS (2020/37/B/NZ6/02191)  pt. „Zwiększanie precyzji immunoterapii przeciwnowotworowej chimerowymi receptorami antygenowyni (CAR) przez zastosowanie ekspresji CAR indukowanej chemokinami”. Kierownik projektu: dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon. 

[oferta pracy w pliku pdf - 163 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ogłasza konkurs na stypendystę - doktoranta w dyscyplinie nauki medyczne. 

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu OPUS 19 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksyczności indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym” 2020/37/B/NZ5/02529,  kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. 

pełna treść ogłoszenia w pliku PDF_144 kb

Wynik konkursu:
Katarzyna Żaneta Matusik
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) (asystent badawczy) w obszarze badawczym: fizjologia i patofizjologia układu krążenia. 

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu OPUS 19 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksyczności indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym” 2020/37/B/NZ5/02529,  kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. 

pełna treść ogłoszenia - plik PDF_188 kb

Wynik konkursu:
dr Katarzyna Kamińska
Termin składania ofert:


Zapraszamy osoby, które pragną realizować temat pracy doktorskiej w ramach Szkoły Doktorskiej WUM i projektu naukowego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt,: „Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów, wywodzących się od limfocytów B.” Kierownikiem projektu jest dr Beata Pyrzyńska. Streszczenie projektu znajduje się pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/461521-pl.pdf

Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF_432 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W celu wyrażenia chęci udziału w projekcie, należy wypełnić załączoną ankietę i przesłać ją wraz z certyfikatem znajomości języka w terminie do 16.04.2021 r.
na adres: projektydydaktyczne@wum.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Formularz zgłoszeniowy - plik word_18 kb

Szczegóły oferty w pliku PDF_284 kb 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Ogłoszono rekrutację na stanowisko typu post-doc przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora.

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma

Termin przesyłania zgłoszeń do 18 marca 2021 r.

[ oferta pracy w pliku pdf - 259 kb ]

Wynik konkursu:
dr Michał Nowacki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko Biolog/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM

Nr ref. APK4/1210-02/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 397 KB]

 
Link do aplikowania: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b6c91a4a55b54412a7f025f55b1e088e

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO-2019/35/D/NZ5/01191

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf - 310 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO- 2019/35/D/NZ5/01191

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf - 310 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.
Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Magdaleny Winiarskiej, kierownika projektu.

[pełna treść ogłoszenia - plik PDF 260 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 226 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student  do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf - 148 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na  stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej. Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Termin składania ofert: 20 grudnia 2020.

[oferta w pliku pdf - 225 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendystę doktoranta w obszarze badawczym: nauki o życiu

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach program OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ mikroplastiku na toksyczność i los w środowisku wybranych leków przeciwdepresyjnych”.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz – Jawecki 

Miejsce Pracy: Zakład Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Typ konkursu NCN: OPUS18 
 

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 140 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje o rekrutacji w ramach w projektu OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.". Kierownikiem projektu jest przez prof. dr hab. Marek Postuła

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf- 323 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza dodatkowy nabór w ramach projektu NCN - Sonata 15 „Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych”

Treść ogłoszenia - plik pdf - 287 kb

Wynik konkursu:
Andriy Zhylko
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby na stanowisko doktoranta/stypendysty, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B”.
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Małgorzaty Firczuk, kierownika projektu.

[oferta w pliku pdf - 246 kb]

 

Wynik konkursu:
Krzysztof Domka
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki farmaceutyczne.

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na  ścieżce nauki farmaceutyczne, w ramach realizacji projektu badawczego PRELUDIUM BIS, finansowanego przez NCN (2019/35/O/NZ7/00619) pt. „Wpływ chemicznych modyfikacji cząsteczki urolityny A na jej metabolizm i aktywność biologiczną in vitro”. 
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 48 miesięcy. Stypendium doktoranckie będzie w całości finansowane z kosztów projektu.

Szczegółowe informacje - plik pdf 259 kb

Zał.1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - plik word 23 kb

Zał.2 Informacja o aktywności naukowej kandydata - plik word plik 21 kb

Zał.3 Kwestionariusz kandydata - plik pdf 18 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki medyczne

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na  ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego SONATA 15 finansowanego przez NCN (2019/35/D/NZ6/03073) pt. „Zbadanie biologicznej roli PD-L1 w celu precyzyjnego ukierunkowania przeciwnowotworowych terapii adoptywnych”. Finansowanie stypendium doktoranckiego będzie zapewnione przez 36 miesięcy ze środków projektu.

Szczegółowe informacje -plik pdf 236 kb

Zał.1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - plik word 23 kb

Zał.2 Informacja o aktywności naukowej kandydata - plik word plik 21 kb

Zał.3 Kwestionariusz kandydata - plik pdf 18 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki medyczne.

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na  ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 finansowanego przez NCN (2019/35/B/NZ5/02531) pt. „Wykorzystanie wysokoobjętościowej toracentezy i pomiaru ciśnienia opłucnowego do badania nowo opisanych zjawisk patofizjologicznych u chorych z płynem w jamie opłucnej”
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 46 miesięcy. Zatrudnienie przy realizacji projektu rozpocznie się od stycznia 2021 roku
 

Szczegółowe informacje - plik pdf 235 kb

Zał.1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - plik word 23 kb

Zał.2 Informacja o aktywności naukowej kandydata - plik word plik 21 kb

Zał.3 Kwestionariusz kandydata - plik pdf 18 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki medyczne.

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na  ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 finansowanego przez NCN (2019/35/B/NZ5/01428) pt. „Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B.”. Finansowanie stypendium doktoranckiego będzie zapewnione przez 36 miesięcy ze środków projektu.
 

Szczegółowe informacje - plik pdf 236 kb

Zał.1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - plik word 23 kb

Zał.2 Informacja o aktywności naukowej kandydata - plik word plik 21 kb

Zał.3 Kwestionariusz kandydata - plik pdf 18 kb

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na realizację projektu badawczego w ramach Szkoły Doktorskiej na ścieżce nauki medyczne.

Poszukujemy osoby zainteresowanej rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej WUM, na  ścieżce nauki medyczne, w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 18 finansowanego przez NCN (2019/35/B/NZ5/00694) pt. „Ocena profilu immunologicznego, mikrobiologicznego i metabolomicznego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w wybranych fenotypach klinicznych.”
Projekt przewiduje zatrudnienie doktoranta/doktorantki na okres 48 miesięcy. Zatrudnienie przy realizacji projektu rozpocznie się od października 2020 roku.
 

Szczegółowe informacje - plik pdf 255 kb

Zał.1 Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej - plik word 23 kb

Zał.2 Informacja o aktywności naukowej kandydata - plik word plik 21 kb

Zał.3 Kwestionariusz kandydata - plik pdf 18 kb

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny  poszukuje osoby na stanowisko post-doc w Zakładzie Immunologii WUM. 
Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B

[oferta pracy w pliku pdf -246 kb]

Wynik konkursu:
dr Martyna Poprzeczko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendystę w interdyscyplinarnym obszarze badawczym: nowych technik diagnostycznych.
Projekt badawczy pt. „Światłowodowe systemy biosensoryczne do szybkiego i wczesnego wykrywania czynników zapalnych”, w ramach programu OPUS18, finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

[ oferta w pliku pdf_311 Kb ]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) 
(asystent naukowy) w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) 
(asystent naukowy) w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,  Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na studenta-stypendystę w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]


 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Medical University of Warsaw, Department of Clinical Immunology, Transplantation Institute is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project entitled: “The role of the oxidative stress in adoptive cell therapy with chimeric antigen receptors” within the OPUS17 grant from the National Science Centre.
The project will be realized under the leadership of dr. Malgorzata Bajor.
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-03-15/streszczenia/OPUS-17_447248-en.pdf

[offer - pdf file 249 kb]

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - plik pdf 154 kb

Wynik konkursu:
dr Marta Kłopotowska
Termin składania ofert:


A postdoctoral research position is available to participate in a research, that has been designed to develop optimal strategies to enhance homing/seeding efficiency of transplanted hematopoietic stem/progenitor cells.

Project Title:

Novel strategies to accelerate homing of HSPCs and hematopoietic reconstitution after transplantation.
 

[offer- pdf file 450 kb]

 

Informacja dotycząca wyniku konkursu - plik pdf 

Wynik konkursu:
dr Agnieszka Kikulska
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 

[oferta w pliku pdf - 397 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

We are looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University at the Department of Regenerative Medicine

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to elucidate the role of EXNs and EXN-induced purinergic signaling in
hematopoiesis

Project Title: Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system.

Offer - pdf file 586 KB

 

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu - plik pdf 

 

Wynik konkursu:
dr Vira Chumak
Termin składania ofert:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Postułę.

[ oferta w pliku pdf - 216 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Postułę.

[ oferta w pliku pdf - 216 Kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF ogłasza konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez NCN (projekt OPUS 16)

Stypendium związane jest z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…;

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania stypendystów obejmą m.in.:

1)    Syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Współpraca z osobami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

[oferta w pliku pdf - 205 KB]

Wynik konkursu:
Magdalena Pochoda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendium naukowe  - doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: mikrobiologia/mikrobiologia farmaceutyczna


Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS16 (Umowa nr UMO-2018/31/B/ST5/00210) pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych” realizowanego w ramach Konsorcjum pomiędzy Politechniką Warszawską (Zakład Chemii Fizycznej) a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej). Streszczenie projektu dostępne pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…
 

[oferta pracy w pliku pdf  - 212 KB]

Wynik konkursu:
mgr Joanna Krajewska
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF informuje o rekrutacji na stanowisko typu post doc (adiunkt) przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)    Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

Realizacja projektu zakłada możliwość odbycia krótkiego stażu zagranicznego (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna).

[oferta w pliku pdf - 256 KB]

Wynik konkursu:
dr Mahadeo Rajshekar Patil
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisku post-doc w ramach realizacji projektu  badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej.


Oferta pracy w pliku pdf - 413 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

Oferta pracy w pliku 469 236 KB

 

Wynik konkursu:
Łukasz Zaremba, Jacek Nikodem Szymański
Termin składania ofert:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

Oferta pracy w pliku pdf 236 KB

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy.

 

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

 Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

[oferta pracy w pliku pdf - 469 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunkt, przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

 

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433858-pl.pdf  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)      Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)      Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)      Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt
4)      Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

 Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna). 

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski

Nazwa stanowiska typu post-doc: adiunkt

Ilość stanowisk: 1

[oferta pracy w pliku pdf- 395 KB]

Wynik konkursu:
Nie doszło do zatrudnienia w związku z rezygnacją wybranego kandydata
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko: Pracownik: Post-doc w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Nr ref. „aplikacja post-doc".

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ.

Forma składania ofert: e-mail: mufnal@wum.edu.pl,  „aplikacja post-doc" w tytule maila,

[oferta w pliku pdf - 318 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko technik w Centrum Symulacji Medycznych.

W ramach realizacji projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

wymiar etatu: ½ lub 1 etat (do uzgodnienia)

Nr ref. APK/1210-54/2019

[ofeta w pliku pdf - 509 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, ogłasza Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…).

 Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Oferta w pliku pdf - 379 KB

 

 

Wynik konkursu:
Rezygnacja kandydatów z procesu rekrutacji
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej”. 

Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, pod opieką dr Angeliki Muchowicz, kierownika projektu. Zakład Immunologii WUM zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.

[oferta pracy w pliku pdf- 351 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii ogłasza konkurs na stanowsko typu post doc - adiunkt przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla osób posiadających stopień doktora.

oferta w pliku pdf - 489 KB

Wynik konkursu:
dr Aleksandra Kruk
Termin składania ofert:

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- dobór i włączanie chorych do badania
- zbieranie danych i analiza dokumentacji medycznej
- zamykanie powłok brzusznych po laparotomiach
- pobieranie wycinków tkankowych
- ocena autofluorescencji skóry
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia

Szczegółowe informacje na stronie

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- wstępny wybór chorych do włączenia do badania
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia
- zbieranie danych medycznych
- badanie autofluorescencji skóry
- wprowadzanie danych do elektronicznej bazy danych
- wstępne umawianie wizyt kontrolnych

Szczegółowe informacje na stronie

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Warsaw Medical University
is offering a job position as a PhD Student

nr ref. PhD Student –OPUS15 grant 

A scholarship position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

 Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 

Warsaw Medical University
is offering a job position as a Post-Doc

nr ref. Post-doc–OPUS15 grant 

A postdoctoral research position is available to participate in a research that has been designed to better characterize the role of purinergic signaling in hematopoiesis

Project Title:

Purinergic signaling as important regulator of hematopoietic system

[offer in pdf file - 467 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko:

Biolog/Biotechnolog

nr ref. APK/1210- 13/2019

miejsce pracy: Laboratorium Badawcze – Bank Komórek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Głównym celem projektu jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem Polskiej Sieci Biobanków jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

[oferta w pliku pdf - 411 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


PhD position in human induced pluripotent stem cell-based disease modeling

We are looking for highly motivated young scientist to join research team in the area of technology development of human stem cell based techniques and genome editing for neurological disease modeling and gene therapy.

The successful candidate holds a relevant degree in Biotechnology/Molecular/Cellular Biology, Biochemistry or a similar.

Detailed information:

Organization: Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Poland.

Research field: Human stem cell based disease modeling, Human gene editing, Human genome editing, Cell fate reprogramming, Somatic gene therapy; Neuronal differentiation; Neuroscience; Technology development.

Application deadline:  February 28.

Location: Warsaw, Poland, CePT, WUM, Campus Ochota (the main working place) and Berlin, Germany, MDC Campus (visiting).

Job status: Full-time.

Research group: Human Genome Engineering Technology Development Research Unit of Assistant Prof. Dr. Hab. Eng. Pawel Lisowski at the Department of Medical Genetics, Center for Preclinical Technologies (CePT), Warsaw Medical University, Banacha 1B, 02-097 Warsaw, Poland.

Oferta w pliku pdf, offer in pdf file - 220 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii informuje o konkursie na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia są zwiazane z wykonywaniem projektu NCN Opus 15 zatytułowanego "Czy zwiazki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakzeń układu moczowego?"

Szczegółowe informacje o konkursie - plik pdf 243 KB

Wynik konkursu:
mgr farm. inż Karolina Anna Pawłowska, mgr inż. Dominik Popowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko specjalisty w projekcie Polska Platforma Medyczna (5 x 0,75 etatu) w Bibliotece Głównej.

Nr ref. APK/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 579 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Zakad Immunologii WUM ogłasza nabór na stanowisko koordynator naukowy projektu. 

Osoba zatrudniona weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Regionalna Inicjatywa Doskonałości, pt. Strategia rozwoju badań naukowych w dziedzinie immunoonkologii (iONKO).

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: marzec 2019

Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę

Szczegółwe informacje - oferta w pliku pdf 629 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Project STIMUNO (Searching for novel strategies improving cancer immunotherapy) is looking for a POSTDOCTORAL FELLOW in the project beginning in March 2019.

Position is offered for 48 months with net salary 5500 PLN/month.

The project aimed at elucidating new fundamental pathways involved in the regulation of antitumor immune response is funded by ERC Starting Grant and will be carried out at the Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Poland under supervision of Dr Magdalena Winiarska.

Applications should be submitted by 3 PM (Warsaw time) on 3rd February 2019 to magdalena.winiarska@wum.edu.pl with a note in the e-mail subject:

"Competition for the position of Postdoctoral fellow  ref. no in “STIMUNO” project

offer in pdf file -352 KB

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje kandydatki/a na stanowisko - Specjalista/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-1/2019

Oferta pracy w pliku pdf -411 KB

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Programisty w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-61/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 259 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Technika laboratoryjnego w Zakładzie Immunologii WUM.

Oferta pracy w pliku pdf (640 kb)

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet medyczny poszukuje Kierownika laboratorium zwierząt doświadczalnych.

Oferta pracy w pliku pdf (605 kb)

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje kandydatki/a na stanowisko Grafika (1/2 etatu) w ramach projektu „WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Nr ref. APK/1210-60/2018

Okres zatrudnienia: grudzień 2018 – sierpień 2022

[oferta pracy - plik pdf 257 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/01-27.01.2017) poszukuje pracownika na stanowisko: biolog/biotechnolog.

[oferta pracy w pliku pdf- 434 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Ph.D. studies in a Team of Dr Małgorzata Firczuk in SONATA BIS project

We offer a Ph.D. student position in a project: “Novel pro-oxidative strategies in the treatment of B cell acute lymphoblastic leukemia” funded by National Science Center. We are looking for highly motivated students and graduates willing to develop their scientific career in the field of experimental oncology.

More information here

Dedaline: 15th of December 2017

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a PhD student within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Department of Regenerative Medicine is looking for a highly motivated person to participate as a post-doctoral fellow within scientific project at the Warsaw Medical University.

[ job offer in pdf file ]

Wynik konkursu: