Doktorant w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej / PhD Student position in the Laboratory of Experimental Medicine

Termin składania ofert
01.04.2022 00:00:00
Wynik konkursu
zwycięzcą został Karol Gawalski

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowane przez prof. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Doktorant. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Doktorant będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA.

[ oferta pracy w pliku pdf_153 kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a PhD Student.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a PhD Student you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches

[ job offer in pdf flie_150 kb ]