Stypendia i praca w projektach WUM

„Mistrzowie Dydaktyki” - zaproszenie do składania ofert

Data dodania: 23.03.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W celu wyrażenia chęci udziału w projekcie, należy wypełnić załączoną ankietę i przesłać ją wraz z certyfikatem znajomości języka w terminie do 16.04.2021 r.
na adres: projektydydaktyczne@wum.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Stypendysta-doktorant w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Data dodania: 22.03.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ogłasza konkurs na stypendystę - doktoranta w dyscyplinie nauki medyczne. 

Projekt badawczy realizowany jest w ramach programu OPUS 19 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksyczności indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym” 2020/37/B/NZ5/02529,  kierownikiem projektu jest prof. dr hab. n. med. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska. 

Post-doc w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Data dodania: 22.03.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY - Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) (asystent badawczy) w obszarze badawczym: fizjologia i patofizjologia układu krążenia. 

Post-doc w projekcie NCN (OPUS 16)

Data dodania: 18.02.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Ogłoszono rekrutację na stanowisko typu post-doc przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora.

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma

Termin przesyłania zgłoszeń do 18 marca 2021 r.

Stypendysta - student w ramach konkursu SONATA-15

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO-2019/35/D/NZ5/01191

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf - 310 KB]

Stypendysta - doktorant w ramach konkursu SONATA-15

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu pt. „Zbadanie roli tetraspanin CD20 i CD37 w biologii ludzkich nowotworów wywodzących się z limfocytów B” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu Sonata-15.

UMO- 2019/35/D/NZ5/01191

Praca dla studenta w Zakładzie Immunologii WUM

Data dodania: 14.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo”.
Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Magdaleny Winiarskiej, kierownika projektu.

[pełna treść ogłoszenia - plik PDF 260 KB]

Biolog/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM

Data dodania: 11.01.2021
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr DIR/WK/2017/2018/01-1) poszukuje pracownika na stanowisko Biolog/Biotechnolog w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek WUM

Nr ref. APK4/1210-02/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 397 KB]

Stypendysta - doktorant w konkursie OPUS 19

Data dodania: 14.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf 226 kb]

Stypendysta-student w ramach Konkursu NCN OPUS 19

Data dodania: 14.12.2020
Termin składania ofert
Stanowisko kierownicze
Wyłączony

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko stypendysta-student  do projektu  pt. „Modelowanie hemodynamiki przepływu przez tętnice krążenia mózgowego o małej średnicy w warunkach fizjologicznych i po stentowaniu” finansowanego ze środków NCN w ramach konkursu OPUS 19

umowa nr UMO-2020/37/B/ST8/03430

[pełna treść ogłoszenia - plik pdf - 148 kb]

Printer Friendly, PDF & Email