Badacz/Postdok w Zakładzie Immunologii / Postdoctoral Researcher position in the Department of Immunology

Termin składania ofert
01.04.2022 00:00:00
Wynik konkursu
Zofia Pilch

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Badacz/Postdok. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Badacz/Postdok będzie zaangażowany w badanie przeciwnowotworowego działania immunoterapii wykorzystujących technologię mRNA. Rola w zespole badawczym: Junior researcher

[ oferta pracy w pliku pdf_155 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Postdoctoral Researcher.

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Postdoctoral Researcher you will be responsible for evaluating antitumor effects of mRNA-based immunotherapeutic approaches.

[ job offer in pdf file_151 kb ]

 

Protokół