Technik w Zakładzie Immunologii / Technical position in the Department of Immunology

Termin składania ofert
01.04.2022 00:00:00
Wynik konkursu
z powodu braku kandydatów stanowisko nie zostało obsadzone

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika. 

Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. Zadanie Badawcze koncentruje się na opracowaniu nowej generacji terapeutyków mRNA i ich zastosowaniu w immunoterapii nowotworów. Zadanie Badawcze będzie realizowane przez zespół naukowców z MIBMiK (koordynator), Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opis stanowiska: Technik zaangażowany będzie w aktywną pomoc przy wykonywaniu doświadczeń na zwierzętach przez zespół badawczy. Rola w zespole badawczym: Technical Support.

[ oferta pracy w pliku pdf_152 kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (full time).

You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications 
in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. The primary objective of this project is to develop a highly effective therapeutic mRNA design and apply it for cancer immunotherapy. The project will be carried out by a team of scientists from the IIMCB (coordinator), the University of Warsaw, the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences and the Medical University of Warsaw.

As a Technician you will be responsible for technical assistance in the animal facility. Role in the Research Task: Technical support.

[ job offer in pdf file_149 kb ]