Technik w Zakładzie Immunologii/ Technical position in the Department of Immunology

Termin składania ofert
11.02.2022 00:00:00
Wynik konkursu
Tomasz Grzywa

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika (1/2 etatu). Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_129 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (half time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications  in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf flie_136 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji