Postdoc - adiunkt w projekcie NCN OPUS

Termin składania ofert
30.04.2019 00:00:00
Wynik konkursu
dr Aleksandra Kruk

Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii ogłasza konkurs na stanowsko typu post doc - adiunkt przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/29/B/NZ7/01873 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 15) dla osób posiadających stopień doktora.

oferta w pliku pdf - 489 KB