Student-stypendysta w projekcie OPUS

Termin składania ofert
08.12.2020 23:59:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje o rekrutacji w ramach w projektu OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.". Kierownikiem projektu jest przez prof. dr hab. Marek Postuła

[pełna treść ogłoszenia w pliku pdf- 323 kb]