Stypendysta - doktorant w projekcie NCN Sonata

Termin składania ofert
30.04.2019 00:00:00

Doktorant będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- dobór i włączanie chorych do badania
- zbieranie danych i analiza dokumentacji medycznej
- zamykanie powłok brzusznych po laparotomiach
- pobieranie wycinków tkankowych
- ocena autofluorescencji skóry
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia

Szczegółowe informacje na stronie