Technik w Zakładzie Immunologii/ Technical position in the Department of Immunology

Termin składania ofert
11.02.2022 00:00:00
Wynik konkursu
Elżbieta Gutowska

Zakład Immunologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Jakuba Gołąba zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_139 Kb ]

Department of Immunology at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Jakub Golab is inviting applications for a Technician (full time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_125 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji