Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich

Termin składania ofert
23.07.2019 00:00:00
Wynik konkursu
Rezygnacja kandydatów z procesu rekrutacji

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego WUM, ogłasza Konkurs na stypendium naukowe przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla uczestników studiów doktoranckich.

Stypendia związane są z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…).

 Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Oferta w pliku pdf - 379 KB