Stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej (konkurs NCN: OPUS – NZ)

Termin składania ofert
15.03.2020 13:59:59


Warszawski Uniwersytet Medyczny, ogłasza konkurs na stypendium naukowe w dziedzinie medycyny doświadczalnej

Przedmiotem pracy będą badania z zakresu kardiologii eksperymentalnej, chorób cywilizacyjnych.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ 

[oferta w pliku pdf - 397 KB]