Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunk przy realizacji projektu NCN (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

Termin składania ofert
29.09.2019 00:00:00
Wynik konkursu
Nie doszło do zatrudnienia w związku z rezygnacją wybranego kandydata

 

Konkurs na stanowisko typu post doc – adiunkt, przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

 

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. " Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe:

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/streszczenia/433858-pl.pdf  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420).

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)      Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)      Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)      Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt
4)      Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

 Realizacja projektu zakłada możliwość odbywania krótkich staży zagranicznych (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna). 

Instytucja: Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Dawidowski

Nazwa stanowiska typu post-doc: adiunkt

Ilość stanowisk: 1

[oferta pracy w pliku pdf- 395 KB]