Student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Termin składania ofert
17.11.2019 23:59:59
Wynik konkursu
Łukasz Zaremba, Jacek Nikodem Szymański


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko student-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

Oferta pracy w pliku 469 236 KB