Stypendysta- student w projekcie NCN Sonata

Termin składania ofert
30.04.2019 00:00:00

Student będzie uczestniczył w realizacji zadań badawczych w ramach projektu "Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych" (2017/26/D/NZ5/00733), obejmujących:
- wstępny wybór chorych do włączenia do badania
- zbieranie ankiet dotyczących jakości życia
- zbieranie danych medycznych
- badanie autofluorescencji skóry
- wprowadzanie danych do elektronicznej bazy danych
- wstępne umawianie wizyt kontrolnych

Szczegółowe informacje na stronie