Technik w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej/ Technical position in the Laboratory of Experimental Medicine

Termin składania ofert
11.02.2022 00:00:00

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko Technika (1/2 etatu). Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_128 Kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a Technician (half time). You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_125 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji