Doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: mikrobiologia/mikrobiologia farmaceutyczna (w ramach projektu NCN OPUS16)

Termin składania ofert
22.12.2019 23:59:59
Wynik konkursu
mgr Joanna Krajewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stypendium naukowe  - doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: mikrobiologia/mikrobiologia farmaceutyczna


Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS16 (Umowa nr UMO-2018/31/B/ST5/00210) pt. „Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych” realizowanego w ramach Konsorcjum pomiędzy Politechniką Warszawską (Zakład Chemii Fizycznej) a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej). Streszczenie projektu dostępne pod adresem:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…
 

[oferta pracy w pliku pdf  - 212 KB]