Pracownik naukowy ze stopniem naukowym doktora (post-doc) (asystent naukowy) 

Termin składania ofert
12.07.2020 23:59:59


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Zakład Medycyny Genomowej ogłasza konkurs na pracownika po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (post-doc) 
(asystent naukowy) w obszarze badawczym: immunologia i immunoterapia nowotworów.

Poszukujemy osoby zainteresowanej udziałem w projekcie badawczym w ramach programu OPUS18 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej”, kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Nowis

[oferta w pliku pdf - 468 kb]