Doktorant/stypendysta w Zakładzie Immunologii WUM ( konkurs OPUS)

Termin składania ofert
31.10.2020 23:59:59
Wynik konkursu
Krzysztof Domka


Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje osoby na stanowisko doktoranta/stypendysty, który weźmie udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zwiększenie skuteczności terapeutycznej przeciwciał anty-CD20 w ostrej białaczce limfoblastycznej wywodzącej się z prekursorów limfocytów B”.
Projekt realizowany jest w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierunkiem dr Małgorzaty Firczuk, kierownika projektu.

[oferta w pliku pdf - 246 kb]