doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy.

Termin składania ofert
14.10.2019 23:59:00

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w obszarze badawczym: immunoonkologia/egzosomy.

 

Praca jest związana z udziałem w projekcie NCN OPUS14 nr. 2017/27/B/NZ6/01990 pt. „Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowopęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca”.

 Kierownik projektu: dr. Małgorzata Czystowska-Kuźmicz.

[oferta pracy w pliku pdf - 469 KB]