Student–stypendysta do udziału w projekcie „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia - ESUS"

Termin składania ofert
24.02.2020 00:00:00

Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS, pt. „Ocena prognostycznego znaczenia mikrocząsteczek pochodzących z płytek krwi oraz mikroRNA u pacjentów z udarem niedokrwiennym nieznanego pochodzenia- ESUS.", kierowanym przez prof. dr. hab. Marka Postułę.

[ oferta w pliku pdf - 216 Kb ]