Manager laboratorium w Laboratorium Medycyny Doświadczalnej/ Lab manager position in the Laboratory of Experimental Medicine

Termin składania ofert
11.02.2022 00:00:00

Laboratorium Medycyny Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowane przez prof. dr. hab. Dominikę Nowis zaprasza do składania aplikacji na stanowisko managera laboratorium. Wybrany kandydat dołączy do Zespołu Zadania Badawczego pt. "Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii" (WIB-1/2020-O11), finansowanego w ramach Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) ze środków Funduszu Polskiej Nauki. 

[ oferta pracy w pliku pdf_139 Kb ]

Laboratory of Experimental Medicine at the Medical University of Warsaw headed by Prof. Dominika Nowis is inviting applications for a Lab manager. You will join a project entitled “Horizon for Excellence in messenger RNA applications in immunoOncology” (WIB-1/2020-O11) operated within the Virtual Research Institute (WIB) Program managed by the Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development and financed from the Polish Science Fund. 

[ job offer in pdf file_135 Kb ]

 

Protokół z rekrutacji