Praca dla studenta w Zakładzie Immunologii WUM

Termin składania ofert
16.06.2019 00:00:00

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje studenta zaangażowanego w realizację projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS pt.: „Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej”. 

Praca wykonywana będzie w Zakładzie Immunologii Warszawskiego  Uniwersytetu Medycznego, pod opieką dr Angeliki Muchowicz, kierownika projektu. Zakład Immunologii WUM zapewnia doskonałe warunki dla rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w dziedzinie onkologii eksperymentalnej.

[oferta pracy w pliku pdf- 351 KB]