Stanowisko typu post doc (adiunkt) przy realizacji projektu finansowanego przez NCN (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

Termin składania ofert
19.12.2019 23:59:59
Wynik konkursu
dr Mahadeo Rajshekar Patil

Katedra i Zakład Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, WF informuje o rekrutacji na stanowisko typu post doc (adiunkt) przy realizacji projektu o numerze rejestracyjnym 2018/31/B/NZ7/02089 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 16) dla osób posiadających stopień doktora

Praca jest związana z wykonaniem projektu NCN OPUS 16 pt. "Nowe, racjonalnie zaprojektowane modulatory importu enzymów do glikosomu w pasożytach Trypanosoma" (nr decyzji DEC-2018/31/B/NZ7/02089, streszczenie popularnonaukowe: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-09-14/…  

Oferujemy pracę w ciekawym, multidyscyplinarnym obszarze badawczym, jakim jest poszukiwanie inhibitorów interakcji białek. Badania zaplanowane w projekcie niosą znaczny element nowości, ponieważ jak dotąd istnieje tylko jedna publikacja opisująca inhibitory PEX14-PEX5 (Dawidowski et al., Science 355 (2017), 1416-1420). 

Zadania  wynikając z objęcia stanowiska obejmą m.in.:

1)    Projektowanie i syntezę chemiczną inhibitorów w skali laboratoryjnej
2)    Charakteryzację otrzymanych związków metodami spektroskopowymi
3)    Opiekę nad studentami i doktorantami współrealizującymi projekt 
4)    Raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie publikacji

Realizacja projektu zakłada możliwość odbycia krótkiego stażu zagranicznego (HelmholtzZentrum Muenchen), podczas których pracownik będzie miał okazje poszerzyć warsztat badawczy (m.in. ekspresja, oczyszczanie białek, oznaczenia wiązalności cząsteczek z celem molekularnym, synteza chemiczna).

[oferta w pliku pdf - 256 KB]