Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 99/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb] 
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 98/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Higieny Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1220 – 97/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 403 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 96/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 87/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 395 kb]
 

lek. Olga Wajtryt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 93 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 394 kb]
                               
 

Lek. Tomasz Głogowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  dydaktyczny w I Zakładzie Radiologii Klinicznej,  Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 88/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]

Lek. Anna Zuchowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny (3 stanowiska x 0,75 etatu) w Klinice Onkologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/ 1220 - 86/2020

[oferta w pliku pdf - 407 kb]
 

lek. Maciej Gryziak,
dr Aleksandra Semeniuk-Wojtaś,
lek. Krzysztof Woźniak
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauk o Zdrowiu.


nr ref. APK4/1220 - 91 /2020

[oferta pracy - plik pdf 394 kb]
                               
 

Dr n. o zdr. Anna Kłak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 85 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 397 kb]
 

Dr hab. Patryk Rzońca
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 84/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 405 kb]
 

dr Grażyna Kostrzewa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 82/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 390 kb]

lek. Barbara Kazanecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/ 1220 - 76/2020

[oferta pracz w pliku pdf - 107 KB] 
 

mgr Krzysztof Dąbrowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty), Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 83/2020

[oferta pracy w pliku pdf-  390 kb]

lek. Maciej Michałowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 81 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]
 

lek. Grzegorz Jaczewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/ 1220 - 80/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]
 

brak kandydatów
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 79/2020

[oferta w pliku pdf - 395 KB]
 

brak kandydatów
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice  Kardiologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 77/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

dr Mariusz Tomaniak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.


Nr ref. APK4/1220 - 75/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 102 kb]
 

lek. Marek Paśnicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski.

nr ref. APK 4/1220 - 74/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 106 kb]

lek. Maria Pawlak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 -73/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

dr Katarzyna Lewtak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 - 71 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb
 

dr Agnieszka Bzikowska-Jura
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 72/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

lek. Maria Daniel
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Ortodoncji Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.


Nr ref. APK4/1220 – 53/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 53 KB]
 

lek. den. Edyta Kalina
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 55/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 406 KB]
 

Brak zwycięzcy
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 57/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

mgr Monika Cymer
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 54/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 402 kb]
 

dr n. med. Piotr Pietras
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 56/2020

[ogłoszenie pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

dr Dorota Szydlarska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 58/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 403 kb]

dr Magdalena Kucharczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 13/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 405 kb]
 

mgr Piotr Gasperowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 39/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 405 kb]
 

lek. Stach Orest
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 - 42 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 394 KB]
 

dr Ewa Rzońca
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 44/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 404 kb]

brak zwycięzcy
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 43/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]
 

lek. Paulina Walczak-Wieteska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 – 40/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 280 KB]
 

dr n. farm. Karolina Nowak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty), Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 38/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 277 kb]

Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 – 41/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 280 kb]
 

dr n. farm. Urszula Piotrowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 37/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 277 kb]

Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 19/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

lek. stom. Dorota Kuśmierczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczy w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 20/2020

[oferta pracy w pliku pdf - -395 kb]
 

dr hab. Anna Burdzińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 16 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

dr n. med. Tomasz Urbanowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 12 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

dr n. o zdr. Jakub Gąsior
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 17 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 15 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

dr n. med. Anna Goljan-Geremek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 18 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

mgr Małgorzata Proboszcz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 14 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]


 

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 10/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 389 Kb ]

 

lek. Joanna Golińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 11/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 406 Kb ]

 

dr n. med. i dr n o. zdr. Piotr Kaszczewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 – 7/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]  

dr n. med. Monika Grymowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej. Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1220 – 6/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb}
 

mgr farm. Grzegorz Ślifirski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 28/2019

[oferta prcy w pliku pdf - 406 kb]
 

dr n. med. Anna Laskowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 8 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 395 KB]
 

dr n. med. Marcin Kotulski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski
nr ref. APK4/1220 - 9/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390]
 

dr n. med. Magdalena Rudnicka
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 3/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

lek. Dominika Jaguś
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 5/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]
 

lek. dentysta Katarzyna Król
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 2/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

dr n. med. Piotr Alster
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 43/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 278 KB]

lek. dent. Szerszeń Marcin
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 1/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

mgr Tomasz Ciesielski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 45/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]
 

dr n. o zdr. Arkadiusz Brzozowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  w Klinice Onkologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 46/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]
 

dr n. biol. Joanna Huszno
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 42/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]
 

lek. Agnieszka Wojciechowska -Luźniak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 406 kb]
 

lek. Aleksandra Stasiewicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

dr n. med.. Barbara Kostecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko  Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pneumonologii  i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 40/2019

[oferta pracy w pliku pdf]
                               
 

lek. Honorata Marczak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 44/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]
 

lek. Małgorzata Wiśniewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]
 

lek. Arkadiusz Kowalczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 – 35/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 393 KB]
 

dr hab. Michał Grąt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 37/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 326 KB]
                        
 

dr farm. Aneta Książek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1212 - 34/2019

[oferta pracy w plku pdf  - 390 KB]

lek. dent. Łukasz Kosewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1212 – 36/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]
 

mgr Magdalena Chmielewska-Jeznach
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 32/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 kB ]

lek. Łukasz Michałowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego (2 etaty) w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 – 30 /2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 391 kB ]

 

dr Dariusz Madejczak, dr Joanna Seliga-Siwecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 279 kB ]

lek. Aleksandra Starzyńska – Kubicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo–dydaktycznego w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 31/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 392 kB ]

 

lek. Katarzyna Jędra
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 29/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 kB ]

 

 

lek. dent. Przemysław Kosewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny.

Nr ref. APK4/1212 - 27/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

dr hab. Przemysław Dorożyński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1212 – 25/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

mgr Elżbieta Wawiórko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212-19/2019

[oferta pracz w pliku pdf  - 392 KB]

mgr Andrzej Karpiński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 22 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1212 - 12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Wydział Lekarski.
 
Nr ref. APK4/1212 – 20/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 397 KB]

dr Mariusz Grodzicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1212 – 26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]

mgr Renta Sowińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1212–24/2019

[oferta w pliku pdf - 404 KB]

mgr Anna Sadowska, dr Katarzyna Wołowik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 – 23/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]             

lek. Magdalena Kwiatkowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212-18/2019

[oferta w pliku pdf - 391 KB]

lek. stom. Monika Wojda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt dydaktyczny  (0,75 etatu) w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 21 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

dr Tomasz Macioch
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej,  Wydział Lekarsko - Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 11/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

Dr n. med. MARCIN ALUCHNA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 7/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 278 KB ]

BRAK OFERT
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 8 /2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 402 KB ]

BRAK OFERT
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Nr ref. APK4/1212 - 16/2019

[ofrta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Lek. KRZYSZTOF MODZELEWSKI
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 - 3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]

Dr n. med. MAGDALENA ROGUSKA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny (0,75 etatu) w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Lek. ANNA PIWOWARCZYK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 10/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 393 KB]

Dr n. med. EWA BARBARA SIWAK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 9/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]

Dr n. med. DOROTA LATARSKA-SMUGA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Nr ref. APK4/1212 - 15/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 278 KB]

Mgr IGOR JARZEMSKI
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 - 4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 388 KB]

LEK. WIKTOR BUCZEK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny (1 etat) w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 13/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Dr n. med. MAGDALENA OKARSKA-NAPIERAŁA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Lektor specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych

nr ref. APK4/1212 – 17 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 398 KB]

Dr MAŁGORZATA MILCZAREK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Studium Komunikacji Medycznej.

nr ref. APK4/1212 – 2 /2019

oferta pracy w pliku pdf - 402 KB

mgr MAGDALENA SZWALGIN
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 406 KB]

dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212-6/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 277KB]

mgr Aneta Jachnis
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Nr ref. APLD/1210-8/2019

[oferta w pliku pdf - 509 KB]

Lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 5/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 402 KB]

mgr Aleksander Roszczyk, mgr Michał Zych
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Patofizjologii Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APF/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]


 

dr hab. Mariusz Sacharczuk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-42/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]
 

lek. Marta Żalikowska-Gardocka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-43/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

lek. Samuel Mazur
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

dr Jolanta Jurczyńska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-40/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

lek. Elżbieta Niemczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

lek. Adrian Drożdż
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 kb]

 

lek. Tamara Stasiak
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-7/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511kB]

Lek. Piotr Konopelski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-6/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511 kB]

dr hab. Maciej Czerniuk
Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-34/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

mgr. Barbara Gierlikowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-6/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Nie został wybrany żaden kandydat
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-9/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 511 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 510 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

 

lek. Marta Hałaburda-Rola
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-35/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

dr Marcin Krawczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-36/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

lek. Karolina Grąt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

lek. Dominika Telecka-Gądek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf- 414 KB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego. Wydział Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 KB] 

dr Mariola Borowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-9/2019

[oferta w pliku pdf - 413 KB]

dr Weronika Dębowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-32/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

mgr Michał Sieńko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki II Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 510 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-31/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-29/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-28/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210-22/2019

Oferta pracy (plik PDF - 414 kB)

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 416 kB ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-27/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 2014 kb ]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-6/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 412 kb]

dr Aleksandra Wierzbicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Profesor w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 509 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 511 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 kb]

dr Anna Daria Henriques dos Santos de Sepulveda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-5/2019

[oferta w pliku pdf- 412 KB]

mgr Paulina Mularczyk - Tomczewska

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (1 etat) w Studium Języków Obcych

nr ref. APL/1210-23/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 414 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej II Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf - 510 KB]

dr Tytus Koweszko
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Nr ref. APLD/1210-5/2019

 [oferta pracy w pliku pdf - 509 kb]

lek. dent. Daniel Surowiecki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej   i Transplantacyjnej I Wydział Lekarski.

nr ref. APL/1210-24/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 415 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Medycyny Transplantacyjnej Nefrologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski.

nr ref. APL/1210-25/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 KB]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Zakładzie Higieny Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny.

Nr ref. APLD/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 510 KB]

lek. dent. Ilona Mariańska, lek. dent. Marta Kaźmierczyk-Winciorek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 440 KB]

dr Joanna Ostrowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 538 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych. 

nr ref. APL/1210-21/2019

[oferta w pliku PDF - 423 kB]

lek. Kacper Pełka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210-20/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 521 KB]

dr Izabela Gołębiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210-19/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 522 KB]

dr Magdalena Bogdan
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

nr ref. APL/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 251 KB]

lek. Maciej Kaszyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-15/2019

[oferta w pliku pdf - 252 KB]

lek. Michał Kowara
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

nr ref. APL/1210-17/2019

[oferta w pliku pdf- 247 KB]

lek. Marlena Kwiatkowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

nr ref. APL/1210-18/2019

[oferta w pliku pdf - 252 KB]

lek. Małgorzata Kępska-Dzilińska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 324 KB]

mgr Wioletta Brzeźnicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210-14/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 175 kb ]

lek. Maria Kaszyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210-12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

dr n. med. Maciej Kołodziej
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref. APL/1210-13/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 175 kb ]

lek. Witold Wojciech Sikorski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210-11/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 176 kb ]

dr n. med. Łukasz Zapała
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-9/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Nikt się nie zgłosił
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 175 KB]

dr n. med. inż. Anna Sznejder-Pachołek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210-2/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 262 kB ]

mgr Artur Winiarski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 266 kB ]

lek. dent. Aleksandra Łyżwińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

nr ref. APL/1210-8/2019

[oferta w pliku pdf - 176 KB]

lek. Piotr Sobieraj
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APE/1210-5/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 508 KB]

dr hab. med. Michał Skrzycki
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 270 KB]

dr n. med. Bohdan Dźwigała
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biochemii

(umowa na zastępstwo).

Nr ref. APE/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 509 KB]

dr n med. Barbara Żyżyńska - Granica
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

lek. Dorota Sztechman
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy  w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210-1/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 266 KB]

lek. dent. Filip Felbór
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf -175 KB]

dr Piotr Zapała
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków.

Nr ref. APF/1210-1/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 219 kb ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 176 kb ]

lek. Dorota Artemniak-Wojtowicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

nr ref. APL/1210-5/2019

[oferta w pliku pdf - 176 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

lek. Anna Stochmal
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

lek. Patrycja Gajda
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220–2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 324 KB]

mgr Wanda Baltaza
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej.

Nr ref. APE/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku- 510 kb]

dr Andrzej Ciechanowicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń.

nr ref. APL/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Lek. Ewa Krajewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej.

Nr ref. APE/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 271 KB]

dr Mateusz Adamiak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–1/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 266 KB]

mgr Marcin Kornatowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Dr Maria Chojnacka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210-58/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 176 Kb ]

dr hab. Agnieszka Pollak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Nr ref. APL/1210-59/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 175 kB]

mgr inż. Damian Wójcik
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Nr ref. APE/1210-24/18

[oferta pracy w pliku pdf- 270 KB]

dr n. med. Marcin Kowalski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora – nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

nr ref. APL/1210-57/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 176 KB]

prof. dr. hab. Jacek Małyszko
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

nr ref. APL/1210-56/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 177 KB]

dr n.med Andrzej Załęski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki.

Nr ref. APE/1210-27/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 508 KB]

dr n. o zdr. Karolina Zakrzewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej.

Nr ref. APE/1210-26/18

[ofertapracy w pliku pdf - 268 KB]

mgr Urszula Ziętalewicz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210-25/18

[oferta pracy w pliku pdf - 269 KB]

dr n. med. Piotr Wojdasiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–25/2018

[oferta w pliku pdf -326 KB]

dr Krzysztof Samoliński
Termin składania ofert:

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 2. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nefrologii,
 3. Zakład Genetyki Medycznej – zajęcia dydaktyczne z Genetyki,
 4. I Katedra i Klinika Kardiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Kardiologii,
 5. Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – zajęcia dydaktyczne z Urologii,
 6. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii – zajęcia dydaktyczne z Histologii i Embriologii, Cytofizjologii,
 7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego – zajęcia dydaktyczne z Diagnostyki Laboratoryjnej,
 8. Klinika Neurochirurgii – zajęcia dydaktyczne z Neurochirurgii,
 9. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Fizjologii i Patofizjologii,
 10. II Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii, Rentgenodiagnostyki,
 11. Klinika Pediatrii i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Endokrynologii,
 12. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 13. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Gastroenterologii,
 14. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hematologii, Onkologii,
 15. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Diabetologii,
 16. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 17. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 18. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – zajęcia dydaktyczne z Ortopedii i Traumatologii,
 19. Klinika Okulistyki – zajęcia dydaktyczne z Okulistyki,
 20. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 21. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 22. Klinika Pediatrii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii,
 23. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 24. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Immunologii, Transplantologii,
 25. Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej,
 26. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Endokrynologii,
 27. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Farmakologii z Toksykologią, Farmakologii Klinicznej,
 28. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Gastroenterologii,
 29. Klinika Endokrynologii Ginekologicznej – zajęcia dydaktyczne z Endokrynologii Ginekologicznej,
 30. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Hematologii i Onkologii,
 31. Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 32. Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Nefrologii,
 33. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej – zajęcia dydaktyczne z Mikrobiologii,
 34. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hepatologii,
 35. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – zajęcia dydaktyczne z Neonatologii,
 36. Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii – zajęcia dydaktyczne z Parazytologii, Biologii Molekularnej,
 37. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 38. Katedra i Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Neurologii, Neurologii Dziecięcej,
 39. Zakład Medycyny Nuklearnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny Nuklearnej,
 40. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
 41. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii Dziecięcej,
 42. Klinika Rehabilitacji – zajęcia dydaktyczne z Rehabilitacji,
 43. Klinika Chirurgii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii Dziecięcej,
 44. Katedra i Zakład Biochemii – zajęcia dydaktyczne z Biochemii z Elementami Chemii,
 45. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – zajęcia dydaktyczne z Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii, Medycyny Paliatywnej,
 46. Katedra i Klinika Dermatologiczna – zajęcia dydaktyczne z Dermatologii z Wenerologią,
 47. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – zajęcia dydaktyczne ze Statystyki i Informatyki Medycznej.

 nr ref. APL/1210-41/1/2018

[oferta w pliku pdf - 333 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  

nr ref. APL/1210-55/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 176 KB]

lek. Anna Sowa
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

nr ref. APL/1210-53/2018

 [oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

dr n.med. Łukasz Fus, lek. Grzegorz Szparecki
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii.

nr ref. APL/1210-47/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

dr n. med. Radosław Wilimski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-49/2018

[oferty pracy w pliku pdf - 176 KB]

 

dr n. med. Barbara Żyżyńska-Granica
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.  

nr ref. APL/1210-54/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

lek. Wiktor Bogacki-Rychlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

nr ref. APL/1210-51/2018

oferta pracy w pliku pdf - 173 KB

dr n.med. Maria Makuszewska, lek. Klaudyna Zwierzyńska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-68/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim)  i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii,  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w chirurgii,  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii,  Chirurgia,  Oncological Burgery,  Burgery, Burgery II.
 2. II Klinika Psychiatryczna - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 3. Katedra i Klinika  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Interna, Diabetologia i  endokrynologia
 4. Katedra i Klinika Okulistyki– zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Okulistyka, Ophthalmology
 5. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dermatologia i wenerologia 
 6. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Pediatria, Pediatrics, Pediatria dla fizjoterapii
 7. Klinika Neurochirurgii - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 8. Zakład Diagnostyki Obrazowej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 9. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Ekonomia i systemy ochrony zdrowi,  Zarządzanie i marketing, Zdrowie Publiczne , Socjologia, Demografia, Psychologia z elementami socjologii, Hygiene &Epidemiology .
 10. Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Etyka lekarskiej z elementami filozofii, Medycyna paliatywna, Etyka w medycynie
 11. Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:  Psychologia lekarska, Wstęp do komunikacji, Psychologia medyczna z elementami socjologii, Psychologia medyczna Medical Psychology with Sociology Medical Psychology,  Introduction to medical communication , Medical  Communication
 12. Zakład Radiologii Pediatrycznej - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna, Rentgenodiagnostyka specjalistyczna, Kontrola jakości w elektroradiologii,  Radiologia, Studencka Szkoła ultrasonografii.

nr ref. APE/1211 – 1/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 340 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210-23/18

[oferta pracy w pliku pdf - 268 KB]

dr Karen Shahnazaryan
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 26/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 382 KB]

mgr Marta Kotomska, dr Karolina Prasek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-22/18

[oferta w pliku pdf - 249 KB]

dr n med. Agnieszka Marianowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej.

nr ref. APL/1210-44/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 174 KB]

mgr Anna Walczak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210-48/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175kb ]

dr hab. Izabela Janiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210-46/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175 KB ]

lek Piotr Mieszczański
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki.

 Nr ref. APF/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf -  221 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210-45/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175 kb ]

lek. Anna Frączek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-5/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_267kB ]

lek. dent. Agnieszka Drożdżyńska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Zakład Dietetyki Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Położnictwo
 2. Zakład Dietetyki Klinicznej - zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Fizjoterapia
 3. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyki  śródroczne -hematologia
 4. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
 5.  Zakład Dietetyki Klinicznej – Podstawy dietetyki klinicznej
 6. Zakład Dietetyki Klinicznej – Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych 
 7. Zakład Dietetyki Klinicznej – Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt 
 8. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – pediatria
 9. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – położnictwo
 10. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – nadciśnienie tętnicze
 11. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyka śródroczna w klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  CSK MSWiA Zakład

 nr ref. ANZ/1222-1/2018

[ogłoszenie w pliku pdf- 344 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Katedra i Zakład Otolaryngologii – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii,
 2. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny rodzinnej i podstaw geriatrii oraz Medycyny Rodzinnej,
 3. Zakład Medycyny Ratunkowej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny ratunkowej,
 4. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Anatomii prawidłowej,
 5. I Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii,
 6. II Kliniki Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa,
 7. I Klinika Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii,
 8. Katedra i Klinika Psychiatryczna – zajęcia dydaktyczne z Psychiatrii,
 9. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 10. Katedra i Zakład Patomorfologii – zajęcia dydaktyczne z Patomorfologii.
 11. Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Zaawansowanej analizy EKG

nr ref. APL/1210-41/2018

[oferta w pliku pdf - 324 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdroweiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1.  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego – zajęcia dydaktyczne z Opieki koordynowanej w praktyce pielęgniarskiej.                                                                                             

nr ref. ANZ/1222-4/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 322 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA – zajęcia dydaktyczne z    PODSTAWY DIETETYKI KLINICZNEJ, ŻYWIENIE KLINICZNE

nr ref. ANZ/1222-2/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 321 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii szczękowo-twarzowej i onkologii;
 2. Katedra Protetyki Stomatologicznej – zajęcia dydaktyczne z Protetyki
 3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej – zajęcia dydaktyczne z Chorób wewnętrznych;
 4. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – zajęcia dydaktyczne z Periodontologii i chorób błon śluzowych;
 5. Zakład Ortodoncji – zajęcia dydaktyczne z Ortodoncji;
 6. Zakład Stomatologii Zachowawczej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zachowawczej i endodoncji;
 7. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii stomatologicznej;
 8. Zakład Stomatologii Zintegrowanej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego;
 9. Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii;
 10. Zakład Stomatologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii Dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej 

Nr ref. APLD/1298/2018

[ Ofeta pracy w pliku pdf - 319 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

1. Zakład Ratownictwa Medycznego – zajęcia dydaktyczne z Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych ćwiczenia dla I roku ratownictwa medycznego

Nr ref. ANZ/1222-5/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_396KB ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Przygotowanie publikacji naukowych
  (nazwa jednostki)                                                                                                    (nazwa przedmiotu)
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z:Rynek Kapitałowy
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Biostatystyka
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Zaawansowane metody analizy danych
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Biometrologia
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Podstawy biostatystyki
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Badanie fizykalne
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Podstawy Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Zakażenia szpitalne

 

nr ref. ANZ/1222-3/2018

[oferta w pliku pdf - 324 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej.

Nr ref. APL/1210-43/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 257 KB]

mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Onkologii.

Nr ref. APE/1210-21/2018

[ofeta pracyw pliku pdf - 259 KB]

lek. Magdalena Chmielowiec, lek. Daria Kwaśniewska, dr n. med. Marta Smoter
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF/1210-22/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 210 KB]

 

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-40/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

dr hab. Paweł Derlatka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-42/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 254 KB]

dr n. med. Waldemar Szabłoński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

nr ref. APL/1210-41/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

dr n.med. Karol Perlejewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (3x 0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-4/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

lek. dent. Natalia Bratek, lek. dent. Przemysław Zwierz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neonatologii.

nr ref. ANZ /1220 – 23/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 440 kb ]

dr Joanna Schreiber-Zamora
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

nr ref. APL/1210-39/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 167 kb ]

dr n.med. Anna Liber
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–24/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 317 kb ]

dr Tomasz Duda
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych

nr ref. APL/1210-38/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 166 kB]

lek. Beata Rak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

nr ref. ANZ /1220 – 21/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 440 KB]

dr hab. Antoni Grzanka
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ortodoncji

Nr ref. APLD/1210-2/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 254 kB]

lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-35/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

dr n. med. Paweł Krajewski
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

nr ref. APL/1210-34/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 167 KB]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (3 etaty) w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–22/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 318 KB]

mgr Monika Antczak, mgr Agnieszka Iwan, mgr Marta Neneman
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Neurologii Dziecięcej 

Nr ref. APLD/1210-3/2018

[oferta pracy w pliku PDF 258 kB]

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-36/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 167 KB]

prof. dr hab.Włodzimierz Baranowski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Komunikacji Medycznej

Nr ref. S4/1210-01/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 256 kB]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

nr ref: APL/1210-37/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

dr n.med. Iwona Bukowska-Ośko
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF/1210-21/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 211 KB]

dr n. biol. Agata Maciejak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220 – 19/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 KB]

dr Anna Koryszewska-Bagińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (0,75 etatu)

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

nr ref. APL/1210-33/2018

lek. Paweł Smykiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 20/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 kb]

mgr Anna Wiśniewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 x 0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-31/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec, dr n.med. Julia Zaręba-Szczudlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

nr ref: APL/1210-30/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

lek. Paweł Ziemiański
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (0,75 etatu)

nr ref. APL/1210-32/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

lek. Agnieszka Dobrowolska-Redo
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-14/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

 

mgr Marcin Obrębski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210-12/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

 

mgr Anna Obszyńska – Litwiniec
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210-18/18

[oferta pracy w pliku pdf - 246 KB]

 

lek. Halszka Kamińska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-16/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

dr n med. Paweł Stanirowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210-11/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

lek. Anna Edyta Płatek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210-15/18

[oferta pracy w pliku pdf 246 KB]

 

mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-13/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

mgr Martyna Krężołek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-19/18

[oferta pracy w pliku pdf - 258 KB]

dr n med. Maciej Jędrzejczyk
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-17/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 260 KB]

lek. Nabil Abdalla
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (3 etaty) w Klinice Chirurgii Dziecięcej.

Nr ref: APL/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf - 255 KB]

lek. Iwona Rzewnicka, lek. Żaneta Słowik-Moczydłowska, lek.Marek Wolski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-27/2018

 [oferta pracy w pliku pdf-259 KB] 

anulowany
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref: APL/1210-22/2018

[oferta w pliku pdf - 258 KB]

lek. Justyna Frasuńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

Nr ref: APL/1210-26/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 259 KB]

lek. Joanna Bidiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

nr ref. APL/1210-24/2018

[oferta w pliku pdf - 256 KB] 

Termin składania ofert:

 Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref: APL/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 258 KB]

lek. Marek Janiak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220–17/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 319 KB]

dr Natalia Sak-Dankosky
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.

Nr ref. ANZ /1220–18/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 319 KB]

dr Tomasz Piątek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

 Nr ref. APF/1210-20/2018.

[oferta w pliku pdf - 208 KB]

 

mgr farm. Sylwester Krukowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–16/2018

[ofetrta w pliku pdf - 318 KB]

mgr Stanisław Świeżewski, mgr Marcin Podgórski
Termin składania ofert:

Klinika Neurologii Dziecięcej WUM poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym w Klinice Neurologii Dzicięcej w wymiarze 1/2 etatu. Istnieje mozliwość zatrudnienia w szpitalu oraz otwarcia specjalizacji z pediatrii oraz neurologii dziecięcej (Klinika posiada odpowiednie akredytacje do kształcenia w tych dziedzinach).

[oferta w pliku pdf 176 KB]

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-21/2018

[oferta w pliku pdf - 254 KB]

dr n. biol. Marta Dudek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-20/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 254 KB ]

lek. Małgorzata Twardowska-Kawalec
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF/1210-19/2018/K

[oferta pracy w pliku PDF - 209 KB]

mgr farm. Paweł Siudem
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego Wykładowcy w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref: APF/1210-17/2018

[oferta w pliku pdf - 208 KB]

dr n. farm Monika Grudzień
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210-18/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 255 KB ]

anulowany
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-19/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 254 KB ]

dr n.med. Jarosław Biliński
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref: APF/1210-18/2018

[oferta w pliku pdf - 209 KB]

mgr farm. Małgorzata Kałucka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-17/2018

[ oferta w pliku pdf - 257 KB]

dr n. med. Jowita Szeligowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref: APL/1210-15/2018

[oferta w pliku pdf]

dr n.med. Tomasz Piecha
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/171/2018

[oferta w pliku pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki (2 etaty)

Nr ref. APF/1210-16/2018/K

[oferta w pliku pdf]

mgr Beata Chełstowska i mgr Marta Włodarczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze Farmacji Fizycznej i Bioanalizy.

Nr ref. APF-1210-12/2018/P

[oferta w pliku pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr Ref: APL/1210-13/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

dr Piotr Wasilewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220–15/2018

[oferta w pliku pdf]

dr Lena Serafin
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210/7/18

[oferta w pliku pdf]

dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 etaty) w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

APL/1210-11/2018

[oferta w pliku pdf]

dr Wojciech Wieczorek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

nr ref. APL/1210-12/2018

[oferta w pliku pdf]

lek. Jolanta Majer
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

nr ref. APL/1210-8/2018

[oferta w pliku pdf]

mgr Aneta Manda-Handzlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

APL/1210-10/2018

[oferta w pliku pdf]

dr Ilona Kalaszczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego (2 etaty) w Studium Języków Obcych

nr ref. APL/1210-9/2018

[oferta w pliku pdf]

dr Łucja Kozubowska-Puławska, dr Sylwia Pielecha
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210-1/2018

[oferta w pliku pdf]

lek. dent. Magdalena Świątkowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. APF - 14 /2018

[oferta w pliku pdf]

mgr farm. Karolina Sobótka-Polska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 12 /2018

[oferta w pliku pdf]

mgr farm. Dorota Sawczuk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 13 /2018

[oferta w pliku pdf]

mgr farm. Alicja Bieńkowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/10/18

[ofera w pliku pdf]

mgr Anna Mosiołek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.                                

Nr ref. APE/1210/9/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

APL/1210-6/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Dr n. med. Anna Piotrowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.

Nr ref. APE/1210/8/18

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Natalia Szejko
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr Ref: APL/1210/5/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Prof. dr hab. Jolanta Małyszko
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/5/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Piotr Wieniawski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Klinice Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220-1/6/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APE/1210/3/18

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Joanna Ostasz-Ważny
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF - 2 /2018

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. farm. Agnieszka Kaflak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (etat zastępczy) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/1/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Maurycy Jonas
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

APL/1210/4/18

[oferta pracy w pliku pdf]

dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

APL/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]

lek. Renata Podkowińska-Polak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/3/18

[oferta w pliku pdf]

lek. Mariusz Sapuła
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. APF - 1 /2018

[ofera pracy w pliku pdf]

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/17/17

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Wioletta Dyrla
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 22 /2017

[oferta w pliku pdf]

mgr Anna Maksymiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/37/17

[oferta pracy w pliku pdf]

mgr Wojciech Szeszkowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/36/17

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Inga Chomicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (2 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/17

[oferta w pliku pdf]

lek. Anna Komorowska-Piotrowska; lek. Agnieszka Szczukocka-Zych
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/1210/35/17

[oferta w pliku pdf]

lek. Małgorzata Czesak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/33/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM

nr ref. APDL/1210/3/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

prof. dr hab. Cezary Kowalewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

[Oferta pracy w pliku pdf]

Nr ref. APF - 21 /2017

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/16/17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Tomasz Książczyk
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

[oferta pracy w wersji pdf]

Nr ref. APE/1210/14/17

mgr Kamila Lenkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 21 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Agnieszka Nerek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APE/1210/15/17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Magdalena Pluta
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. APF - 20 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Milena Wawryniuk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 19 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf ]

lek. Stanisław Szlufik
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 20 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf]

dr Rafał Maciąg
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APLD/1210/ 32 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Rafał Machowicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

w Katedrze i Zakładzie Biochemii

APL/1210/29/17

oferta pracy w pliku pdf

Beata Kaźmierczak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy)

w Klinice Pediatrii

APL/1210/27/17

[oferta pracy]

lek. Bartłomiej M. Zalewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek.

APL/1210/31/17

[oferta w wersji pdf]

mgr inż Joanna Olkowska-Truchanowicz
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej.

APL/1210/30/17

[oferta pracy w pliku pdf]

lek. Wojciech Sadowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

(2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/28/17

oferta pracy w pliku pdf

dr Ewa Usarek, dr Alicja Chrzanowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (2 etaty) (w wymiarze 0,75) w Katedrze Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. IWONA RACZYCKA, lek. dent. ANETA ZDUNIAK
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 17 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Mariola Błachnio
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 18 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

dr Beata Dziedzic
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 16 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Anna Narewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/13/17

[oferta w pliku pdf]

dr n. med. Przemysław Krasnodębski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 17  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 19 /2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Wojciech Goch
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/26/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/19/17

[ ofera pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 14 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Leszek Wronka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesor Nadzwyczajny w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/20/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/25/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/22/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (4 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 15 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

mgr Izabella Machaj, mgr Joanna Bieniek, mgr Aneta Brayer, mgr Aldona Flaga
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/21/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/24/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/23/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/6/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Konrad Juszczyszyn
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/12/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210/11/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

dr n. med. Bartosz Migda
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

APL/1210/18/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,6 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 5 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Wioleta Majdanik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/13/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/ 16 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/14/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/17/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 18  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. farm. Agnieszka Dominiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

APL/1210/12/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 3 /17

 [Oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 16  /2017

 [oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Olga Zając
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /17

[oferta pracy w pliku pdf]

dr n. med. Piotr Jurkowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/11/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy W Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 15 /2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Magdalena Orzechowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 13 / 2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Łukasz Bondaruk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/15/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii

Nr ref. APL/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/13/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr n. farm. Magdalena Majdan
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr n. o zdr. Mariusz Jaworski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurochirurgii

Nr ref. APL/1210/9/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,625 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Iwona Soika
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/9/17

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Małgorzata Dec
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (3 stanowiska)

Nr ref. APLD/1210/ 1 /17

[oferta pracy w wewrsji pdf]

lek. dent. Małgorzata Dudek, lek. dent. Weronika Jończyk, dr n. med. Anna Wojtowicz-Bujak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Kardiologii – Nr ref.: APL/1210/153/2017.

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Psychologii Medycznej

Nr ref. APE/1210/8/17

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Marta Kulpa
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii.

Nr ref. APE/1210/7/17

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Ewa Bukowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 12 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Mariusz Jaworski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/6/17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Marcin Konopka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej -  Nr ref. APL/1210/151/2017
Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Nr ref. APL/1210/152/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

APL/1210/7/17

[oferta pracy wwersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (3/4 etatu) w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/8/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii.

APL/1210/6/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmacji Stosowanej .

Nr ref. FW/1210/12/17

 [oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Żaneta Słyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka łacińskiego (1 stanowisko) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/5/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

APL/1210/3/17

[Oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/4/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

APL/1210/2/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki (3/4 etatu).

Nr ref. FW/1210/ 4 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Renata Zwolińska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji dpf]

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref. APE/1210/5/17

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Sławomir Barszcz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/4/17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Bożena Cichosz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Anna Zielińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref: APL/1210/149/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Dorota Berndt
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta
w Zakładzie Genetyki Medycznej.

APL/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 2 /17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkta w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Nr ref. FW/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/ 1 /17

[Oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Dorota Klejn
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

APL/1210/46/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (1 etat naukowy) w Zakładzie Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Anna Flis-Borsuk
Termin składania ofert:

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje asystenta (1/2 etatu).
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: neurologia@spdsk.edu.pl

Szczegóły oferty w pliku pdf

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Rehabilitacji (3/4 etatu).

APL/1210/44/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Paweł Turczyn
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

APL/1210/45/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Jarosław Góra
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 14 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

APL/1210/43/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Okulistyki.

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/ 19 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Lek. med. Marcin Wełnicki
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (etat zastępczy).

APL/1210/42/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Magdalena Kuźmińska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 9 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Jarosław Bukowicki
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 8 /16.

[oferta pracy w wersji pdf]

 

lek. weterynarii Tomasz Huć
Termin składania ofert:

 Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 17 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. med. Marek Balicki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 13 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Aleksandra Pawlak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 18 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Dr n. med. Kajetana Foryciarz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/16/16.

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Dominika Berent
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Karolina Pawlik
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. FW/1210/ 6 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Karolina Nowakowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/6/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr n. med Mariola Zagor
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (5/8 etatu) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr Michał Ordak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Andrzej Miskiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Nr ref.: APL/1210/41/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/38/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Adam Elżanowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/39/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/37/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

APL/1210/40/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (4 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii

APL/1210/33/16.

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Piotr Łukiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/31/16

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/32/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy 2 stanowiska (0,85 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

lek. dent. Milena Marcinkowska-Ziemak, lek. dent. Magdalena Sobecka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 5 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

mgr Renata Wolińska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta 
w Klinice Neonatologii

Nr ref. ANZ/1210/ 11 /16

[oferta pracy w pliku pdf]

dr Aleksandra Mikołajczak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/ 10 /16

[ oferta w pliku PDF ]

Dr n. med. Wojciech Król
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref.: APF- 13 /2016

[ oferta w pliku PDF ]

prof. dr hab. Dorota Maciejewska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref.: APF- 15/2016

[ oferta w pliku PDF ]

nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Dr n. med. Joanna Raczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 9 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Lek. Agnieszka Maksymiuk – Kłos
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Lek. Michał Buczyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref.: APL/1210/30/16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Barbara Kozakiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/28/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/23/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 6 /16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Dr n. med. Barbara Remberk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

APL/1210/26/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/24/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/27/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta  w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/25/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska

Nr ref. FW/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Anna Zgadzaj
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/22/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) (język migany) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/9/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

mgr Anna Piotrowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/21/16

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt (3/4 etatu, etat zastępczy) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/3/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr hab. Mariusz Sacharczuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref.: APL/1210/19/16

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/20/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych CePT.

Nr ref.: APL/1210/18/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/17/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/16/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Nr ref. FW/1210/ 2 /16

mgr Milena Czajka, mgr farm. Natalia Stachowiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (język angielski)(2 etaty) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora (język angielski) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/14/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (3 etaty).

ANZ/1210/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Małgorzata Kielar, mgr Diana Merta-Krawczyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

APL/1210/13/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

ANZ/1210/8/16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Halina Zmuda - Trzebiatowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Dermatologii i Wenerologii.

APE/1210/5/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Joanna Sałkowska - Wanat
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

1. Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii - Nr ref. APF-5/2016

2. Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków - Nr ref. APF-6/2016

3. Zakładzie Chemii Fizycznej - Nr ref. APF-7/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

nierozstrzygnięty, prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/12/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/11/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje pracownika naukowego.

Nr ref. APK/1210- 19/2016 (2 etaty)

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Położnictwa i Perinatologii.

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Piotr Hincz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w  Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/2/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/4/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Daniel Majszyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

APL/2010/6/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

dr n.med. Jacek Pliszczyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/9/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

mgr Joanna Chmielewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

APL/2010/8/16

[oferta pracy w wersji]

dr n.med. Agnieszka Kisiel
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref.: APL/2010/10/16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. o zdr. Aleksandra Pituch-Zdanowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Aleksandra Tomaszek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 2 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/ 3 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty naukowe) w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Paulina Pilanc, mgr Monika Rużycka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta naukowego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/2010/5/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Wojciech Gierlikowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/2010/4/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii. 

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 1 / 2016

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 2 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Janusz Skrzypecki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (3/4 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Małgorzata Wyszyńska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (3/4 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 3 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Dr n. med. Habib Alkhalayla
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210/2/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Dr n. med. Aleksandra Zielińska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Lek. Michał Sadowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w I Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/2010/3/16

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Filip Dąbrowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

dr hab. Iwona Traczyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w:

1.      Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – Nr ref.: APL/1210/127/2016
2.      Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych – Nr ref.: APL/1210/128/2016
3.      Katedrze i Klinice Otolaryngologii – Nr ref.: APL/1210/129/2016

[Szczegóły oferty w pliku pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref.: APL/2010/2/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

lek. Olena Wojno
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej.

Nr ref.: APL/2010/1/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr hab. Janusz Olędzki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 9 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

dr n.med. Krzysztof Kukuła
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Nr ref. APE/1210/ 22 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Lek. Joanna Puła
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 49 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210/ 48 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 10 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. FW/1210/ 9 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr Anna Leśniak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (etat zastępczy) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Małgorzata Kalita
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Alicja Porenczuk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Medycznej

Nr ref. ANZ/1210/ 13 /15

Oferta pracy w pliku PDF 

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii

Nr ref. APL/1210/ 47 /15

Oferta pracy w pliku PDF 

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcyw Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno - Położniczej

Nr ref. ANZ/1210/12/15

Oferta pracy w pliku PDF 

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/2010/46/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 45 /15

[oferta pracy w wersji pfd]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 21 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Ewa Wujek – Krajewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 20 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Dawid Porowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/ 6 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Katarzyna Furmaniak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (2 etaty) w Klinice Neurologii Dziecięcej.

dr n.med. Małgorzata Bilska, dr n.med. Jolanta Strzelecka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 5 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. dent. Bartłomiej Górski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ /1220 – 7/ 9 / 2015

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Neurochirurgii.

Nr ref. APE/1210/ 19 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Piotr Bojarski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

Nr ref. APE/1210/ 18 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Monika Wanke - Rytt
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1210/11/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 44 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego Wykładowcy w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci

Nr ref. APE/1210/ 16 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Jacek Wieteska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/ 17 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Małgorzata Polańska - Płachta
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 42 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 43 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ/1210/ 9 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. farm. Mariusz Panczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego.

Nr ref. ANZ/1210/ 10 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Łukasz Czyżewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biologii Molekularnej.

Nr ref. FW/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Anna Stachurska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 41 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/ 7 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr Przemysław Kurowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

Nr ref. APL/1210/ 39 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 41 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (3 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/ 37 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 40 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 38 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:
 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 33 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 40 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny.

Nr ref. APL/1210/ 34 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210/ 35 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w I Zakładzie Radiologii.

Nr ref. APL/1210/ 36 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 6 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

mgr farm. Łukasz Szeleszczuk
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 14 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

 

lek. Agata Skrzat - Wojdacz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 15 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

Nr ref. APE/1210/ 12 /15

[Oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. FW/1210/ 4 /15

[oferta w wersji pdf]

 

dr n. farm. Łukasz Pajchel
Termin składania ofert:
Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Nr ref. APE/1210/ 13 /15

Treść ogłoszenia konkursowego w pliku PDF

lek. Ewa Racicka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/ 5 /15

[wersja pdf]

dr n. farm. Jakub Piwowarski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Anna Janus-Młodawska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 29 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210/ 30 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Nr ref. APL/1210/ 31 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurochirurgii.

Nr ref. APE/1210/ 11 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/ 32 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/ 28 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 27 /15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 3 /15

[ oferta pracy w pliku pdf ]

lek. med. Mariusz Sikora
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstw.

Nr ref. ANZ/1210/7/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/ 3 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

mgr farm. Monika Sobiech
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii.

Nr ref. APL/1210/ 26 /15

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/10/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

dr hab. med. Daniel Śliż
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/24/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/ 25 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/2/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

lek. dent. Łukasz Zadrożny
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. APE/1210/9/15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Agata Wierzchowska - Ciok
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii

Nr ref. APL/1210/ 23 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neonatologii.

Nr ref. APL/1210/6/15

[ oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Nr ref. APE/1210/7/15

[oferta pracy w wersji pdf]

dr n. med. Maria Pokorska - Śpiewak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/22/15

[oferta pracy w wersji pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w  Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego

Nr ref. APE/1210/ 8 /15

[oferta pracy w wersji pdf]

lek. Urszula Coupland
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/ 10 /15

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/ 21 /15

[ wersja pdf ] (wielkość pliku: 253,38 KB)

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (2 etaty).

Nr ref. APL/1210/ 20 /15

[ wersja pdf ] (wielkość pliku: 251 KB)

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/ 19 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/ 16 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Intensywnej Terapii w Chorobach Zakaźnych.

Nr ref. APL/1210/ 18 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/ 17 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/ 15 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Nr ref. FW/1210/ 2 /15

[wersja pdf]

dr Wioletta Olejarz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210/ 14 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 6 /15

[wersja pdf]

dr n. med. Marcin Paciorek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210/ 13 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka

Nr ref. ANZ/1210/ 4 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan  Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Zdrowia Publicznego.

Nr ref. ANZ/1210/3/15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta
w Zakładzie Żywienia Człowieka

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Protetyki Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210/ 1 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref. APL/1210/ 12 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210/11/15

[ wersja PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora języka angielskiego (język specjalistyczny medyczny i nauk pokrewnych) w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210/10/15

[ wersja pdf ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/2/15

[wersja pdf]

dr n. med. Ewa Hryniewiecka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/1/15

[wersja pdf]

mgr Katarzyna Wesołowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcyw Studium Medycyny Katastrof.

Nr ref. APL/1210/8/15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 9 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/ 7 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii

Nr ref. APL/1210/ 6 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunktaw  Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych

Nr ref. APE/1210/ 3 /15

[wersja pdf]

dr hab. med. Justyna Kowalska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Neurologii

Nr ref. APE/1210/ 2 /15

[wersja PDF]

lek. Katarzyna Stopińska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Biochemii

Nr ref. APE/1210/ 4 /15

[wersja pdf]

dr n. chem. Jolanta Szymańska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Klinice Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii.

Nr ref. APL/1210/5/15

[ wersja PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/96/15

[ wersja PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/4/15

[ wersja PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

Nr ref. APL/1210/ 3 /15

[ wersja PDF ]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Farmakodynamiki

Nr ref. FW/1210/1/4/15

[wersja pdf]

dr inż. Patrycja Kleczkowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii
(2etaty)

Nr ref. APL/1210/ 1 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 2 /15

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji

Nr ref. APE/1210/1/2/15

lek. Tomasz Mitek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  

Nr ref. APL/1210/ 59 /14

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej

Nr ref. APL/1210/ 58 / 2014

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 25 / 2 /14

[wersja pdf]

lek. Anna Jackun-Podleśna
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Biochemii

Nr ref. APE/1210/ 24 /14

[wersja pdf]

konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/95/14

[wersja pdf]

 

Termin składania ofert:

 
Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej

Nr ref. APE/1210/  23  / 2 /14

[wersja pdf]

dr hab. med. Magdalena Kucia
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/21/2/14

[ wersja PDF ]

dr n. biol. Zbigniew Wroński
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210/22/2/14

[ wersja PDF ]

lek. Anna Kurowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 55 / 14

[wersja pdf]

dr n. med. Joanna Czuwara
Termin składania ofert:

 
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  

Nr ref. APL/1210/ 57 /14

[wersja pdf]

konkurs nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/ 56 / 2014

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/52/1/14

[ wersja PDF ]

lek.dent. Agata Karpińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/53/1/14

[ wersja PDF ]

dr. n. med. Anna Wnorowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/54/1/14

[ wersja PDF ]

dr. n. med. Anna Mach
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Neurologii WNoZ

Nr ref. ANZ/ 1210 /18/3/14

[ wersja PDF ]

Maciej Geremek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Nr ref. ANZ/1210/17/3/14

[wersja pdf]

mgr Agnieszka Wiśniewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APL/1210/ 51 /14

[wersja pdf]

mgr anal. med. Beata Chełstowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/ 9 /14

[wersja pdf]

dr n. farm. Andrzej Parzonko
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Zakładzie Radiologii Klinicznej (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/49/1/14

[wersja pdf]

lek. Katarzyna Sułkowska
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w I Katedrze i Klinice Kardiologii

Nr ref. APL/1210/ 50 / 14

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APL/1210/94/14

[wersja pdf]

Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

Nr ref. APE/1210/20 /2/14

[wersja pdf]

lek. Joanna Litwińczuk - Hajduk
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ortodoncji  ¾ etatu

Nr ref. APLD /1210/ 7 /2014

[pobierz pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych,

Nr ref. APL/1210/88/1/14

[pobierz pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/ 47 /14

[wersja pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref. APL/1210/48/2014

[pobierz pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

Nr ref. FW/1210/5/8/2014

[wersja w pdf]

Anna Pietruczuk-Padzik
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w II Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APE/1210/ 19 /14

[wersja w pdf]

lek. Małgorzata Maj
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkt naukowy

w Zakładzie Immunologii, Biochemii i Żywienia

Nr ref. ANZ/1210/16/3/14

[wersja w pdf]

dr hab. n. med. Magdalena Kowalewska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej

Nr ref. ANZ/1210/ 14 /14

[wersja w pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego

Nr ref. ANZ/1210/15/3/14

[wersja w pdf]

lek. med. Dorota Zygier
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków

Nr ref. FW/1210/ 7/14

[wersja w pdf]

mgr Sylwia Sołobodowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/ 43 / 2014

[wersja w pdf]

lek. Tomasz Urbankowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Immunologii Centrum Biostruktury

Nr ref. APL/1210/41/1/14

[wersja w pdf]

dr n. med. Magdalena Winiarska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Zakładzie Medycyny Ratunkowej

Nr ref. APL/1210/ 44 / 2014

[wersja w pdf]

dr n. med. Zenon Truszewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, ¾ etatu

Nr ref. APL/1210/ 42 / 2014

[wersja w pdf]

dr n. med. Krzysztof Łukawski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki ¾ etatu

Nr ref. FW/1210/ 6 / 4 /12

[wersja w pdf]

mgr Kamila Duda
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Nr ref. ANZ/1210/12/3/14

[wersja w pdf]

mgr. Piotr Samel-Kowalik
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii

Nr ref. ANZ/1210/13/3/14

[plik w pdf]

mgr Artur Walkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 39 /14

[wersja w pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Dziecięcej (2 etaty)

Nr ref. APL/1210/40/1/14

[wersja w pdf]

lek. Anna Piotrowska, lek. Aleksandra Jasińska
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Badania Środowiska (¾ etatu)

Nr ref. FW/1210/ 4 /4/13

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr Krzysztof Demkowicz-Dobrzański

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej

Nr ref. FW/1210/ 5 / 4 / 14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Krystian Gulik

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

Nr ref. ANZ/1210/9/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Ewelina Chmielewska

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka.

Nr ref. ANZ/1210/10/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. o zdr. Beata Żuk

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref.: ANZ/1210/8/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Anna Maria Minkiewicz

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Artur Białoszewski

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego  

Nr ref. APE/1210/  18  / 2 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Tomasz Chomiuk

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

Nr ref.: APL/1210/36/1/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Ewelina Sielska-Badurek

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

Nr ref.: APL/1210/ 38 / 14

[wersja w pdf]

Wyniki konkursu: lek. Joanna Bielecka-Jasiocha 

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii.

Nr ref. APL/1210/ 35 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Justyna Tarwacka

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210/ 37 / 14

[wersja w pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Anna Ramotowska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Nr ref.: APL/1210/30/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: mgr Tomasz Koziński

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu (2 etaty).

Nr ref.: APL/1210/ 33 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Filip Dąbrowski, dr n. med. Piotr Pędzisz

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref.: APE/1210/16/2/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Maria Miszczak-Knecht

Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Neurologii. 

Nr ref.: APE/1210/ 17 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Anna Puczyńska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 

Nr ref.: APL/1210/ 32 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkuirsu: dr n. med. Radosław Górecki

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej (etat zastępczy).

Nr ref. : APL/1210/ 34 /14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. 

Nr ref. APL/1210/ 31 /14

[wersja w pdf

Wynik konkursu: dr hab. n. med. Ireneusz Babiak

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. 

Nr ref.: APE/1210/  15  / 2 / 14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Paweł Wareluk

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/ 29 / 2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Mateusz Maślanka

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i  Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej (etat zastępczy)

Nr ref. FW/1210/3/4/13

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Martyna Wróbel

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)

Nr ref. APLD/1210/ 6 /14  

[wersja w pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcyw Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu)

Nr ref. APLD/1210/ 5 /14  

[wersja w pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice  Otolaryngologii

Nr ref. APL/1210/28/1/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Barbara Joanna Jamróz

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta

w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 27/14

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: lek. Olga Warszawik-Hendzel

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w Klinice Otolaryngologii

Nr ref. APL/1210/26/1/14

[wersja pliku w pdf]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego - 2 etaty.

Nr ref. APE/1210/11/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: lek. Magdalena Urbańska i dr med. Konrad Zawadka

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej

Nr ref. APE/1210/14/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Katarzyna Romanowska-Próchnicka

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210/12/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med, Paweł Kołodziejski

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Rehabilitacji OF  II WL

Nr ref. APE/1210/13/2/14

[wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Sebastian Wójtowicz

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

 Nr ref. APL/1210/ 24 / 2014

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Helena Deszczyńska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 25 /14

[wersja pliku w pdf] 

Wynik konkursu: lek. Anna Skrok

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny

Nr ref. APL/1210/ 22 /2014

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr inż. Emanuel Tataj

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/ 23 / 2014

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu : lek. Maryla Śmietanowska

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszy wykładowca w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (2 stanowiska)      

Nr ref. APLD/1210/ 4/14

[wersja w pliku PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Dermatologii i Wenerologii (umowa o zastępstwo).

Nr ref. APE/1210/9/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: lek. Katarzyna Smolarczyk

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w  Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210/  10  / 2 /14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr med. Aleksandra Stangret

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 

Nr ref. APL/1210/ 20 / 2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Tomasz Ciąćka

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w  Katedrze i Zakładzie Patomorfologii

Nr ref. APL/1210/ 21 /2014

[wersja w pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Anna Sulikowska-Rowińska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/ 17 /14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Dagmara Otto-Ślusarczyk

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 18/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursy: dr n.med. Adriana Rakowska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej

Nr ref. APL/1210/ 19/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkurs: lek. Marta Sar-Pomian

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Nr ref. APL/1210/15/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Olga Ciepiela

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

Nr ref. FW/1210/ 2 /14

[wersja w pliku PDF]

mgr farm. Agnieszka Lisowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych

Nr ref. APL/1210/ 16/14

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: dr n. med. Krzysztof Mądry

Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Medycznej

Nr ref. APE/1210/ 7 / 2 /14

[Wersja pliku w pdf]

Wynik konkursu: dr med. Jolanta Banasiewicz

Termin składania ofert:
Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii
Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 

i Endokrynologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii  i Endokrynologii

II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii  i Endokrynologii

Nr ref. APE/1210/ 8 / 2 /14

Dziekan II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta
w  Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii 
i Endokrynologii

[Wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: lek. Michał Frybes

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w  Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (etat zastępczy)

Nr ref. APL/1210/ 14 / 14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. roln. Agata Gondek

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Nr ref. APL/1210/13/14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Justyna Dorota Pyrzanowska

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/11/14

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Joanna Klimiuk oraz dr n. med. Elżbieta Magdalena Grabczak

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Nr ref. APL/1210/12/2014

[wersja w pliku pdf]

Wyniki konkursu: dr n. med. Malgorzata Ewa Barnaś

Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/1/14

[wersja w pliku pdf]

Wynik konkursu: mgr Sebastian Granica

Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska).

Nr ref. SJO/1210-10/2014

[wersja pliku w PDF]

Wyniki konkursu: mgr Anna Maczkowska-Czado oraz dr n. hum. Grzegorz Buczyński

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/87/3/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210/88/3/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/ 7 /14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ/1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/4/14

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Strzerzyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta Naukowego w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/9/14

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Anna Chróścicka, dr n. biol. Ilona Kalaszczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Epidemiologii.

Nr ref. APE/1210/5/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Joanna Peradzyńska

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. APE/1210/6/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Anna Zduńska

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/5/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD /1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210/8/2014

[wersja pliku w PDF]

mgr Agnieszka Prochenka
Termin składania ofert:


Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszego wykładowcy w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego.
 
Nr ref. APE/1210/4/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Marek Szkiłłądż

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Okulistyki II Wydziału Lekarskiego.
 
Nr ref. APE/1210/3/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Anna Zaleska-Żmijewska

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/1/14

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Grzegorz Górniewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

Nr ref. ANZ/1210/2/14

[wersja pliku w PDF]

mgr Jacek Borowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/6/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu : dr n. med. Joanna Barbara Raszeja-Wyszomirska
                            dr n. med. Michał Piotr Wasilewicz

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210/5/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Xymena Żórawska-Wasilewska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.
 
Nr ref. APL/1210/4/2014

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Małgorzata Kościelska

lek. Tomasz Głogowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/2/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: mgr Tomasz Krasuski

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu).
    
Nr ref. APLD/1210/2/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210/3/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr hab. Piotr Dobroński

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.

Nr ref. APLD/1210/1/14

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/1/2/14

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: dr med. Roman Kuczerowski

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka.

Nr ref. APL/1210/1/2014

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Puskarz-Gąsowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej (2 etaty).

Nr ref. APE/1210/15/2/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: konkurs zamknięty bez rozstrzygnięcia

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

nr ref. APLD/1210/1/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/18/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. Ireneusz Grudziński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii WNoZ.

Nr ref. ANZ/1210/11/3/13

[wersja pliku w PDF]

dr hab. n med. Krzysztof Sadowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/13/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek. Anna Papasz-Siemieniuk

Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/14/13

[wersja pliku w PDF]

Wynik konkursu: lek.Bogumiła Kobylińska

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APL/1210/46/1/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. chem. Damian Gorczyca
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref. APL/1210/51/2013

[wersja pliku w PDF]

mgr Tomasz Ilczuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.
 
Nr ref. APL/1210/48/13

[wersja pliku w PDF]

dr n. med. Ewelina Witkowska-Sędek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

Nr ref. APL/1210/50/13

[wersja pliku w PDF]

lek. Michał Skalski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii 3/4 etatu (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/49/2013

[wersja pliku w PDF]

mgr Joanna Twarowska-Małczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Pediatrii i Endokrynologii (3/4 etatu).

Nr ref. APL/1210/47/2013

[wersja pliku w PDF]

lek. Małgorzata Rumińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref. APL/1210/44/13

[wersja w pliku PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/45/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Michał Soin; mgr inż. Tomasz Dółka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii (etat zastępczy).

Nr ref. APL/1210/43/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Małgorzata Proboszcz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. FW/1210/17/4/13

[wersja w pliku PDF]

mgr farm. Tomasz Stawarski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/41/1/13

[wersja w pliku PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/42/1/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/16/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Michał Pstrągowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Człowieka.

Nr ref. FW/1210/14/13

[wersja w pliku PDF]

mgr Maciej Gawlak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/15/4/13

[wersja pliku w PDF]

mgr Jan Tatarkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/11/2/13

[wersja w pliku PDF]

lek. Maja Pawlikowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/12/2/13

[wersja w pliku PDF]

lek. Rafał Wójcik
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/20/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

Nr ref. APL/1210/32/1/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

Nr ref. APL/1210/36/1/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Anabolicznych (2 stanowiska).

Nr ref. APL/1210/35/13

[wersja pliku w PDF]

Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APL/1210/39/13

[wersja pliku w PDF]