Wyniki konkursów i archiwum ofert pracy

Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej (Wydział Nauk o Zdrowiu).

nr ref. AO/1220 - 27/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_509 Kb ]
 

Wynik konkursu:
mgr Kamila Strom
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Studium Psychologii Zdrowia.

nr ref. AO/1220 - 26/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_135 Kb ]
 

Wynik konkursu:
mgr Jakub Związek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 22/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_121 Kb ]

Wynik konkursu:
lek. Łukasz Działach
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej (Wydział Medyczny).

Nr ref. AO/1220 - 20/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_135 Kb ]                
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Agnieszka Jakubiak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 6/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_137 Kb ]                  

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Maciej Janik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Wydział Medyczny nr ref. AO/1220 - 4/2022

oferta pracy w pliku pdf_136 Kb

Wynik konkursu:
wygrała dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej Wydział Medyczny nr ref. AO/1220 - 5/2022

oferta pracy w pliku pdf_137 Kb

Wynik konkursu:
wygrał dr na. med. Łukasz Masior
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych Wydział Lekarski 

nr ref. AO/1220 - 3/2022

 

oferta pracy w pliku pdf_136 Kb

Wynik konkursu:
wygrała lek. Alena Zhymaila
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Klinice Onkologii (Wydział Lekarski).

nr ref. AO/1220 - 2/2022

[ oferta pracy w pliku pdf_133 Kb ]

Wynik konkursu:
lek. Agnieszka Wojciechowska-Krajewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Biochemii (Wydział Lekarski).

nr ref. AO/1220 - 1/2022

oferta pracy w pliku pdf 135 Kb

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Alicja Głuszko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny w Klinice Pediatrii i Endokrynologii (Wydział Lekarski).

nr ref. AO/1220 - 100/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_409 kb ]
 

Wynik konkursu:
lek. Michał Erazmus
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo – dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (Wydział Lekarski).

nr ref. AO/1220 - 99/2021

Oferta pracy w pliku pdf_415 KB

https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/praca/2021/99-asys.-bad.-dyd.2-et.-w-kat.-i-klin.otor.chir.gl.-i-szyi-415-kb.pdf

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Jasińska-Nowacka, lek. Przemysław Krawczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Zakładzie Radiologii Klinicznej (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 98/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_509 Kb ]

Wynik konkursu:
mgr Robert Winiarski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny).

Nr ref. AO/1220 - 97/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_509 Kb ]

Wynik konkursu:
wygrała lek. dent. Agnieszka Adamska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki (Wydział Farmaceutyczny).

nr ref. AO/1220 - 96/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_500 Kb ]

Wynik konkursu:
dr n. biol. Ewa Szyp-Sochacka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu (Wydział Nauk o Zdrowiu).

nr ref. AO/1220 - 92/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_500 Kb ]

Wynik konkursu:
mgr Ilona Cieślak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w I Klinice Położnictwa i Ginekologii (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 90/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_501 Kb ]

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Damian Warzecha
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 93/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 502 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Małgorzata Buksińska-Lisik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Kardiologii (Wydział Lekarski).

Nr ref. AO/1220 - 87/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_500 kB ]

Wynik konkursu:
dr n. med. Radosław Piątkowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (Wydział Lekarsko-Stomatologiczny).

Nr ref. AO/1220 - 89/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_501 Kb ]

Wynik konkursu:
mgr Maciej Pięciński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. AO/1220 - 91/2021

[ oferta pracy w pliku pdf_500 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Dariusz Garecki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 83/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
lek. Kamila Sośnicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Biologii i Genetyki Nowotworów, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 86/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 312 kb]

Wynik konkursu:
mgr inż. Marcin Machnicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Kardiochirurgii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 85/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 309 kb]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Bartosz Kubisa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Klinice Psychiatrycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/1220 - 88/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Marta Dębowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/1220 - 84/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
mgr Grzegorz Cichowlas
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Klinice Rehabilitacji, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 74/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]

Wynik konkursu:
mgr Edyta Kępska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 82/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]

Wynik konkursu:
mgr Małgorzata Czaplińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 78/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 310 kb]

Wynik konkursu:
lek. Anna Fabiańska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Zakładzie Radiologii Klinicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 80/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
konkurs unieważniony
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Patomorfologii, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 81/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 309 kb]

Wynik konkursu:
lek. Jakub Grzybowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 77/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]

Wynik konkursu:
mgr Magdalena Niedzielko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. AO/1220 - 79/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 309 kb]

Wynik konkursu:
mgr Natalia Łysenko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Farmacji Stosowanej, Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. AO/1220 - 75/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 500 kb]                   
 

Wynik konkursu:
mgr Zuzanna Perkowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 72/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 500 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Arkadiusz Kocur
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 73/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 313 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Kalinowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 71/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 309 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Karolina Kruszewska.
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Wydziału Lekarskiego

nr ref. AO/1220 - 69/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
lek. Mikołaj Sługocki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  

nr ref. AO/1220 - 68/2021

[oferta pracy w pliku PDF - 310 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. i n. o zdr. Barbara Rafałowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego (3 etaty) w Zakładzie Anatomii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 70/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
mgr Brygida Krucińska oraz mgr Monika Szyszka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 67/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 310 kb]

Wynik konkursu:
lek. Paulina Chmielińska oraz lek. Katarzyna Pisarz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 65/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 311 kb]

Wynik konkursu:
mgr Karolina Stępień
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 66/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]

 

Wynik konkursu:
mgr Sławomir Paszek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. AO/1220 - 59/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]

Wynik konkursu:
Kandydat nie został wyłoniony
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 63/2021

[oferta pracy w pliku pdf -311 kb]

 

Wynik konkursu:
dr n. med. Ewa Karakulska-Prystupiuk oraz dr n. med. Mateusz Ziarkiewicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. AO/1220 - 64/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 311kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Kinga Jaworska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

nr ref. AO/1220 - 60/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 311 kb]

Wynik konkursu:
kandydat nie został wyłoniony
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Lektor specjalistycznego języka migowego w Studium Języków Obcych

nr ref. AO/1220 - 61/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 502 kb]

 

 

Wynik konkursu:
mgr Małgorzata Słupek
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. AO/1220 - 51/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 502 kb]

 

Wynik konkursu:
mgr Sandra Górska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Lektor specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych

nr ref. AO/1220 - 62/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 502 kb]
                    

 

Wynik konkursu:
dr n. hum. Paulina Kamińska-Chabiera
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.Wydział Nauk o Zdrowiu.


nr ref. AO/1220 - 57/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 503 kb]
                    

 

Wynik konkursu:
mgr Dominika Łój
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. AO/1220 - 54/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 500 kb]

 

Wynik konkursu:
mgr Zuzanna Przekop
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 47/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 505 kb]

 

Wynik konkursu:
Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 56/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 501 kb]
                    

 

Wynik konkursu:
mgr Daria Berezovska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 58/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 503 kb]
                    

 

Wynik konkursu:
mgr inż. Bartosz Kózka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 50/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 311 kb]

Wynik konkursu:
lek. Barbara Moszczuk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.


nr ref. AO/1220 - 52/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 287 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Anna Migda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 48/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 312 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Mateusz Zawadka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 53/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 311kb]

Wynik konkursu:
lek. Paweł Gajkowski.
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii,
Wydział Lekarski.

nr ref. A0/1220 - 45/2021

[oferta pracy w pliku pdf -313 kb]

Wynik konkursu:
lek. Artur Lewicki,
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. AO/1220 - 40/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Natalia Korytowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

nr ref. AO/1220 - 41/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. dent. Konrad Michałowski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

nr ref. AO/1220 - 36/2021

[Oferta pracy w pliku PDF_312 kb]

 

 

Wynik konkursu:
Dr n.med. Klaudia Masłowska
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Neurologii Wydziału Lekarskiego

nr ref. AO/1220 - 31/2021

oferta pracy w pliku PDF_310 kb

Wynik konkursu:
dr n. med. Aleksandra Golenia
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo - dydaktycznego w Klinice Dermatologii i Wenerologii Wydziału Medycznego.

nr ref. AO/ 1220 -35/2021

oferta pracy w pliku PDF_310 kb

Wynik konkursu:
dr n med. Katarzyna Smolarczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/1220 - 30/2021
                    
oferta pracy w pliku PDF_313 kb

Wynik konkursu:
dr n. med. Maciej Krasnodębski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo - dydaktycznego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/1220 - 16/2021

oferta pracy w pliku PDF_310 kb

Wynik konkursu:
lek. Stanisław Bogusławski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem – nauczyciela akademickiego w Klinice Neurologii Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. AO/ 1220 - 26 /2021

[oferta w pliku pdf - 313 kb] 

[Skład Komisji Konkursowej - plik pdf 181 kb]

 

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Kardiologii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 9/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 310 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Monika Budnik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Neurologii Wydział Medyczny

nr ref. AO/ 1220 - 8/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 311 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Beata Mielańczuk-Lubecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 7/2021

[oferta pracy w pliku pdf -311 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Witold Krzywdziński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczy w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 – 4/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 313 kb]

Wynik konkursu:
mgr Kamila Bujko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  (2 etaty) w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 5/2021

[oferta pracy w pliku pdf- 309 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Marta Kurzeja, lek. Leszek Blicharz
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Dermatologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 6/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 308 kb]
                    
 

Wynik konkursu:
lek. Sylwia Chrostowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.


nr ref. AO/1220 - 3/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 311 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Anna Trojnar, lek. Michał Mierzejewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Neurologii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 1/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 309 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Karolina Aragon-Gawińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 2/2021

[oferta pracy w pliku pdf - 310 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Andrzej Kulesza
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Wydział Lekarski

nr ref. AO/1220 - 154/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 501 kb]
 

Wynik konkursu:
dr Łukasz Artyszuk
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. AO/1220 - 153/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 505 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Monika Pazura-Turowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 145/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 503 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Małgorzata Litwiniuk-Kosmala
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Patomorfologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 151/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 589 kb]
                    
 

Wynik konkursu:
lek. Paweł Pihowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1220 - 149/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 405 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Magdalena Witkiewicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1220 - 150/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 501 kb]

 

Wynik konkursu:
dr inż. Monika Budnicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

nr ref. APK4/1220 - 144/2020 [plik pdf - 310 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. dent. Anna Haładyj
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  
w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/1220 - 141/2020 [plik pdf - 312 KB]

 

Wynik konkursu:
lek. Anna Słomka
Termin składania ofert:

Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/1220 - 142/2020 [plik pdf - 312 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Anna Kociszewska,
Termin składania ofert:Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt dydaktyczny w Katedrze i Klinice Neurologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 136/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Wynik konkursu:
dr Antoni Ferens
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 146/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]
 

Wynik konkursu:
dr Piotr Nehring
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 143/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Katarzyna Pietuch
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 138/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Konrad Zuzda
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 140/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 319 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr inż. Kinga Głuchowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pediatrii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 137/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Jan Łukasik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny w Klinice Neurologii, Wydział Medyczny

nr ref. APK4/1220 - 139/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 284 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Karolina Krzysztoń
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/ 1220 - 131/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 203]
 

Wynik konkursu:
lek. Izabela Kurek
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 135/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 230 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n.med. Wiktor Paskal
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Profesor – pracownik badawczo-dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 132/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 391 kb]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 133/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Agnieszka Furmańczyk-Zawiska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pediatrii i Endokrynologii Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 134/2020

[oferta pracy w pliku pdf -392 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Maria Krajewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski.


nr ref. APK4/ 1220 - 130/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny  w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 128/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 129/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]

Wynik konkursu:
mgr psych. Łukasz Konowałek
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 127/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1220 – 125/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 392 kb]


 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Profesor – pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.


nr ref. APK4/ 1220 - 126/2020

 

[oferta pracy w pliku pdf -392 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 123/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 394 kb]
                    
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/ 1220 - 124/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 124 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny poszukuje Kandydatki/a na stanowisko Starszego Technika w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APK4/1210-36/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_ 453KB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 121/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 392 kb]
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny  w  Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydział  Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 - 122/2020

[oferta w pliku pdf - 105 kb}
 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 – 120/2020
                              
[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr Dominika Mękal
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Zakładzie Radiologii Klinicznej
Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 113/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Wynik konkursu:
mgr Lucyna Grzybowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 119/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]

 

Wynik konkursu:
mgr Karolina Michałowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 117/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_397 Kb ]

Wynik konkursu:
dr Wojciech Figiel
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Medycyny Ratunkowej
Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 115/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_294 Kb ]
                               

 

Wynik konkursu:
lek. Michał Sobczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Nr ref. APK4/1220 - 111 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr Joanna Reszczyńska
Termin składania ofert:

 

UWAGA! Zostaje odwołany konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - asystenta dydaktycznego (nr ref. APK4/ 1220 - 118/2020) ogłoszony 15 lipca 2020 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 118/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 116/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr Agata Góźdź
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej Wydziału Medycznego.

Nr ref. APK4/1220 - 110/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_396 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr Paweł Skowronek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (2 etaty) w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 109/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_393 Kb ]
                               

 

Wynik konkursu:
dr Klaudia Lewcio-Szczęsna, mgr Magdalena Mizura
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 105/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_390 Kb ]

 

Wynik konkursu:
mgr Maria Wysocka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 112/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]
                               

 

Wynik konkursu:
lek. Magdalena Pluta
Termin składania ofert:


UWAGA! Zostaje odwołany konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego - asystenta badawczo-dydaktycznego (nr ref. APK4/ 1220 - 106/2020) ogłoszony 13 lipca 2020 r. w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
".

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 106/2020

[ oferta pracy w pliku pdf_282 Kb ]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 114 /2020

[oferta pracy w pliku pdf 392 kb]

Wynik konkursu:
mgr farm. Agnieszka Moszczyński
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego 

nr ref. APK4/1220 – 107/2020

[oferta pracy w pliku pdf 392 kb]

Wynik konkursu:
mgr farm. Krzysztof Stępień
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczego w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 108/2020

[oferta pracy w pliku pdf 393 kb]

Wynik konkursu:
dr n. med. Krzysztof Gawrychowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Zakładzie Rehabilitacji Wydziału Medycznego 

Nr ref. APK4/1220 - 104/2020

[oferta pracy w pliku pdf 320 kb]

Wynik konkursu:
mgr Aneta Bugalska
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 103/2020

[oferta pracy w pliku pdf 395 kb]

Wynik konkursu:
mgr Edyta Hendiger
Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego

nr ref. APK4/1220 – 102/2020

[oferta pracy w pliku pdf 393 kb]

Wynik konkursu:
mgr Jolanta Duda
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta  badawczo – dydaktycznego  (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/1220 - 100/2020

[oferta pracy - plik pdf 395 kb]

Wynik konkursu:
dr hab.Monika Szpotańska-Sikorska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo - dydaktycznego w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Wydziału Lekarskiego

nr ref. APK4/ 1220 - 101/2020

[oferta pracy - plik pdf 391kb]

Wynik konkursu:
lek. Robert Brawura-Biskupski-Samaha
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 99/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb] 
 

Wynik konkursu:
lek. Katarzyna Kwiatkowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 98/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr farm. Barbara Kołodziejska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Higieny Stomatologicznej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1220 – 97/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 403 kb]

Wynik konkursu:
lek. den. Alicja Aluchna
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 96/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 407 kb]

Wynik konkursu:
Brak osoby wyłonionej do zatrudnienia
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 87/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 395 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Olga Wajtryt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 93 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 394 kb]
                               
 

Wynik konkursu:
Lek. Tomasz Głogowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  dydaktyczny w I Zakładzie Radiologii Klinicznej,  Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 88/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]

Wynik konkursu:
Lek. Anna Zuchowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny (3 stanowiska x 0,75 etatu) w Klinice Onkologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/ 1220 - 86/2020

[oferta w pliku pdf - 407 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Maciej Gryziak,
dr Aleksandra Semeniuk-Wojtaś,
lek. Krzysztof Woźniak
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Wydział Nauk o Zdrowiu.


nr ref. APK4/1220 - 91 /2020

[oferta pracy - plik pdf 394 kb]
                               
 

Wynik konkursu:
Dr n. o zdr. Anna Kłak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 85 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 397 kb]
 

Wynik konkursu:
Dr hab. Patryk Rzońca
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 82/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 390 kb]

Wynik konkursu:
lek. Barbara Kazanecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/ 1220 - 76/2020

[oferta pracz w pliku pdf - 107 KB] 
 

Wynik konkursu:
mgr Krzysztof Dąbrowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty), Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 83/2020

[oferta pracy w pliku pdf-  390 kb]

Wynik konkursu:
lek. Maciej Michałowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 81 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 393 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Grzegorz Jaczewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 84/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 405 kb]
 

Wynik konkursu:
dr Grażyna Kostrzewa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1220 - 79/2020

[oferta w pliku pdf - 395 KB]
 

Wynik konkursu:
brak kandydatów
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/ 1220 - 80/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]
 

Wynik konkursu:
brak kandydatów
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice  Kardiologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 77/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

Wynik konkursu:
dr Mariusz Tomaniak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.


Nr ref. APK4/1220 - 75/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 102 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Marek Paśnicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 -73/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 108 kb]

Wynik konkursu:
dr Katarzyna Lewtak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski.

nr ref. APK 4/1220 - 74/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 106 kb]

Wynik konkursu:
lek. Maria Pawlak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Dietetyki Klinicznej, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 - 71 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb
 

Wynik konkursu:
dr Agnieszka Bzikowska-Jura
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 72/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

Wynik konkursu:
lek. Maria Daniel
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 57/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 408 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Monika Cymer
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej
Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 54/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 402 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Pietras
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 56/2020

[ogłoszenie pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

Wynik konkursu:
dr Dorota Szydlarska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 58/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 403 kb]

Wynik konkursu:
dr Magdalena Kucharczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Ortodoncji Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.


Nr ref. APK4/1220 – 53/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 53 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. den. Edyta Kalina
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 55/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 406 KB]
 

Wynik konkursu:
Brak zwycięzcy
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 39/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 405 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Stach Orest
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Edukacji i Badań w Naukach o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1220 - 42 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 394 KB]
 

Wynik konkursu:
dr Ewa Rzońca
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 44/2020
 

[oferta pracy w pliku pdf - 404 kb]

Wynik konkursu:
brak zwycięzcy
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 43/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Paulina Walczak-Wieteska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 13/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 405 kb]
 

Wynik konkursu:
mgr Piotr Gasperowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii (2 etaty), Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 38/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 277 kb]

Wynik konkursu:
Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Chemii Biomateriałów, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 – 41/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 280 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. farm. Urszula Piotrowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 37/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 277 kb]

Wynik konkursu:
Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1220 – 40/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 280 KB]
 

Wynik konkursu:
dr n. farm. Karolina Nowak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Ortodoncji, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 19/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. stom. Dorota Kuśmierczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczy w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 - 20/2020

[oferta pracy w pliku pdf - -395 kb]
 

Wynik konkursu:
dr hab. Anna Burdzińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 12 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_394 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Jakub Gąsior
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 17 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Wynik konkursu:
Nie wpłynęła żadna oferta
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 15 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr n. med. Anna Goljan-Geremek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 18 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

Wynik konkursu:
mgr Małgorzata Proboszcz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 16 /2020

[ oferta pracy w pliku pdf_395 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr n. med. Tomasz Urbanowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 14 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]


 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo-dydaktycznego w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/ 1220 - 11/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 406 Kb ]

 

Wynik konkursu:
dr n. med. i dr n o. zdr. Piotr Kaszczewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Dermatologicznej Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APK4/1220 - 10/2020

[ oferta pracy w pliku pdf - 389 Kb ]

 

Wynik konkursu:
lek. Joanna Golińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo - dydaktyczny w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1220 – 7/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]  

Wynik konkursu:
dr n. med. Monika Grymowicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 28/2019

[oferta prcy w pliku pdf - 406 kb]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Anna Laskowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 8 /2020

[oferta pracy w pliku pdf - 395 KB]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Marcin Kotulski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski
nr ref. APK4/1220 - 9/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Magdalena Rudnicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej. Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1220 – 6/2020

[oferta pracy w pliku pdf- 408 kb}
 

Wynik konkursu:
mgr farm. Grzegorz Ślifirski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1220 – 5/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. dentysta Katarzyna Król
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Neurologii, Wydział Nauk o Zdrowiu

Nr ref. APK4/1220 - 2/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Alster
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Wydział Medyczny.

Nr ref. APK4/1220 – 3/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. Dominika Jaguś
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 45/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]
 

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Arkadiusz Brzozowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  w Klinice Onkologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 46/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]
 

Wynik konkursu:
dr n. biol. Joanna Huszno
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 43/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 278 KB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Szerszeń Marcin
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1220 - 1/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
mgr Tomasz Ciesielski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 406 kb]
 

Wynik konkursu:
lek. Aleksandra Stasiewicz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med.. Barbara Kostecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko  Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pneumonologii  i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 40/2019

[oferta pracy w pliku pdf]
                               
 

Wynik konkursu:
lek. Honorata Marczak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w I Zakładzie Radiologii Klinicznej Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 44/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. Małgorzata Wiśniewska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. Arkadiusz Kowalczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 42/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. Agnieszka Wojciechowska -Luźniak
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 37/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 326 KB]
                        
 

Wynik konkursu:
dr farm. Aneta Książek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej,  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1212 - 34/2019

[oferta pracy w plku pdf  - 390 KB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Łukasz Kosewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Biologii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1212 – 36/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]
 

Wynik konkursu:
mgr Magdalena Chmielewska-Jeznach
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 – 35/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 393 KB]
 

Wynik konkursu:
dr hab. Michał Grąt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta badawczo-dydaktycznego (2 etaty) w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 – 30 /2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 391 kB ]

 

Wynik konkursu:
dr Dariusz Madejczak, dr Joanna Seliga-Siwecka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 279 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Aleksandra Starzyńska – Kubicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo–dydaktycznego w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 31/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 392 kB ]

 

Wynik konkursu:
lek. Katarzyna Jędra
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 29/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 kB ]

 

 

Wynik konkursu:
lek. dent. Przemysław Kosewski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 32/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Łukasz Michałowski
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 22 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

Wynik konkursu:
brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Nr ref. APK4/1212 - 12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
brak ofert
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Wydział Lekarski.
 
Nr ref. APK4/1212 – 20/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 397 KB]

Wynik konkursu:
dr Mariusz Grodzicki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1212 – 26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 404 KB]

Wynik konkursu:
mgr Renta Sowińska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  (2 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu

nr ref. APK4/1212–24/2019

[oferta w pliku pdf - 404 KB]

Wynik konkursu:
mgr Anna Sadowska, dr Katarzyna Wołowik
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 – 23/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]             

Wynik konkursu:
lek. Magdalena Kwiatkowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212-18/2019

[oferta w pliku pdf - 391 KB]

Wynik konkursu:
lek. stom. Monika Wojda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt dydaktyczny  (0,75 etatu) w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 21 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 391 KB]

Wynik konkursu:
dr Tomasz Macioch
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydział Farmaceutyczny.

Nr ref. APK4/1212 - 27/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. Przemysław Dorożyński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/1212 – 25/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
mgr Elżbieta Wawiórko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny  w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej  Wydział Lekarsko-Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212-19/2019

[oferta pracz w pliku pdf  - 392 KB]

Wynik konkursu:
mgr Andrzej Karpiński
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt dydaktyczny (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej,  Wydział Lekarsko - Stomatologiczny.

Nr ref. APK4/1212 - 11/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]

Wynik konkursu:
Dr n. med. MARCIN ALUCHNA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212 - 7/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 278 KB ]

Wynik konkursu:
BRAK OFERT
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 - 3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 405 KB]

Wynik konkursu:
Dr n. med. MAGDALENA ROGUSKA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny (0,75 etatu) w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 14/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
Lek. ANNA PIWOWARCZYK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 10/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 393 KB]

Wynik konkursu:
Dr n. med. EWA BARBARA SIWAK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 9/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]

Wynik konkursu:
Dr n. med. DOROTA LATARSKA-SMUGA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Nr ref. APK4/1212 - 15/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 278 KB]

Wynik konkursu:
Mgr IGOR JARZEMSKI
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w II Klinice Psychiatrycznej, Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1212 - 4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 388 KB]

Wynik konkursu:
LEK. WIKTOR BUCZEK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo–dydaktyczny (1 etat) w Klinice Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 13/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
Dr n. med. MAGDALENA OKARSKA-NAPIERAŁA
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 8 /2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 402 KB ]

Wynik konkursu:
BRAK OFERT
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Nr ref. APK4/1212 - 16/2019

[ofrta pracy w pliku pdf - 390 KB]

Wynik konkursu:
Lek. KRZYSZTOF MODZELEWSKI
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent dydaktyczny w Studium Komunikacji Medycznej.

nr ref. APK4/1212 – 2 /2019

oferta pracy w pliku pdf - 402 KB

Wynik konkursu:
mgr MAGDALENA SZWALGIN
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Lektor specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych

nr ref. APK4/1212 – 17 /2019

[oferta pracy w pliku pdf - 398 KB]

Wynik konkursu:
Dr MAŁGORZATA MILCZAREK
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Wydział Lekarski.

Nr ref. APK4/1212-6/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 277KB]

Wynik konkursu:
mgr Aneta Jachnis
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Nr ref. APLD/1210-8/2019

[oferta w pliku pdf - 509 KB]

Wynik konkursu:
Lek. dent. Paula Piekoszewska-Ziętek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny (2 etaty) w Zakładzie Immunologii Klinicznej, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 - 5/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 402 KB]

Wynik konkursu:
mgr Aleksander Roszczyk, mgr Michał Zych
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APK4/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 406 KB]

Wynik konkursu:
dr n. farm. Andrzej Pokrywka
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki i Patofizjologii Wydział Farmaceutyczny.

nr ref. APF/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]


 

Wynik konkursu:
dr hab. Mariusz Sacharczuk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-42/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]
 

Wynik konkursu:
lek. Marta Żalikowska-Gardocka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-43/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Samuel Mazur
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-41/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Wynik konkursu:
dr Jolanta Jurczyńska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-40/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Wynik konkursu:
lek. Elżbieta Niemczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-39/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Wynik konkursu:
lek. Adrian Drożdż
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-38/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 kb]

 

Wynik konkursu:
lek. Tamara Stasiak
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-7/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511kB]

Wynik konkursu:
Lek. Piotr Konopelski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w  Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Nr ref. APLD/1210-6/2019

[Oferta pracy w pliku PDF - 511 kB]

Wynik konkursu:
dr hab. Maciej Czerniuk
Termin składania ofert:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-34/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Wynik konkursu:
mgr. Barbara Gierlikowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-6/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Wynik konkursu:
Nie został wybrany żaden kandydat
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-9/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 511 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii II Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 510 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

 

Wynik konkursu:
lek. Marta Hałaburda-Rola
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-33/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Dominika Telecka-Gądek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-37/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 411 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-35/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 412 kB ]

Wynik konkursu:
dr Marcin Krawczyk
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-36/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 410 kB ]

Wynik konkursu:
lek. Karolina Grąt
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 413 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska na Wydziale Farmaceutycznym.

Nr ref. APF/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego. Wydział Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 KB] 

Wynik konkursu:
dr Mariola Borowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-9/2019

[oferta w pliku pdf - 413 KB]

Wynik konkursu:
dr Weronika Dębowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (0,75 etatu) w Klinice Psychiatrycznej. Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-10/2019

[ oferta pracy w pliku pdf- 414 KB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Instruktor w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-32/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 411 KB]

Wynik konkursu:
mgr Michał Sieńko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki II Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 510 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

I Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-29/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 410 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej. I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-31/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 410 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-28/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 414 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej I Wydziału Lekarskiego

Nr ref. APE/1210-22/2019

Oferta pracy (plik PDF - 414 kB)

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego.

Nr ref. APF/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 416 kB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej I Wydziału Lekarskiego.

Nr ref. APE/1210-27/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 2014 kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-6/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 412 kb]

Wynik konkursu:
dr Aleksandra Wierzbicka
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Profesor w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej I Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-26/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 509 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydział Lekarski.

Nr ref. APE/1210-8/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 511 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydział Nauki o Zdrowiu

nr ref. ANZ/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 kb]

Wynik konkursu:
dr Anna Daria Henriques dos Santos de Sepulveda
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowca w Zakładzie Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-5/2019

[oferta w pliku pdf- 412 KB]

Wynik konkursu:
mgr Paulina Mularczyk - Tomczewska

Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Nr ref. APLD/1210-5/2019

 [oferta pracy w pliku pdf - 509 kb]

Wynik konkursu:
lek. dent. Daniel Surowiecki
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Naczyniowej   i Transplantacyjnej I Wydział Lekarski.

nr ref. APL/1210-24/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 415 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Medycyny Transplantacyjnej Nefrologii i Chorób Wewnętrznych I Wydział Lekarski.

nr ref. APL/1210-25/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 413 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (1 etat) w Studium Języków Obcych

nr ref. APL/1210-23/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 414 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej II Wydział Lekarski

Nr ref. APE/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf - 510 KB]

Wynik konkursu:
dr Tytus Koweszko
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Zakładzie Higieny Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny.

Nr ref. APLD/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 510 KB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Ilona Mariańska, lek. dent. Marta Kaźmierczyk-Winciorek
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Klinicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu.

nr ref. ANZ/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 440 KB]

Wynik konkursu:
dr Joanna Ostrowska
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref. APF/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 538 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych. 

nr ref. APL/1210-21/2019

[oferta w pliku PDF - 423 kB]

Wynik konkursu:
lek. Kacper Pełka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210-19/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 522 KB]

Wynik konkursu:
dr Magdalena Bogdan
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210-20/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 521 KB]

Wynik konkursu:
dr Izabela Gołębiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej.

nr ref. APL/1210-16/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 251 KB]

Wynik konkursu:
lek. Maciej Kaszyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych

nr ref. APL/1210-17/2019

[oferta w pliku pdf- 247 KB]

Wynik konkursu:
lek. Marlena Kwiatkowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

nr ref. APL/1210-18/2019

[oferta w pliku pdf - 252 KB]

Wynik konkursu:
lek. Małgorzata Kępska-Dzilińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-15/2019

[oferta w pliku pdf - 252 KB]

Wynik konkursu:
lek. Michał Kowara
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 324 KB]

Wynik konkursu:
mgr Wioletta Brzeźnicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii.

Nr ref. APL/1210-12/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

Wynik konkursu:
dr n. med. Maciej Kołodziej
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref. APL/1210-13/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 175 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Witold Wojciech Sikorski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref. APL/1210-11/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 176 kb ]

Wynik konkursu:
dr n. med. Łukasz Zapała
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210-14/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 175 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Maria Kaszyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-10/2019

[oferta w pliku pdf- 175 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. inż. Anna Sznejder-Pachołek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-9/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
Nikt się nie zgłosił
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210-2/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 262 kB ]

Wynik konkursu:
mgr Artur Winiarski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 266 kB ]

Wynik konkursu:
lek. dent. Aleksandra Łyżwińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

nr ref. APL/1210-8/2019

[oferta w pliku pdf - 176 KB]

Wynik konkursu:
lek. Piotr Sobieraj
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-3/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 270 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Bohdan Dźwigała
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biochemii

(umowa na zastępstwo).

Nr ref. APE/1210-4/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 509 KB]

Wynik konkursu:
dr n med. Barbara Żyżyńska - Granica
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Biochemii.

Nr ref. APE/1210-5/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 508 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. med. Michał Skrzycki
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-7/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
lek. Dorota Sztechman
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy  w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

Nr ref. APLD/1210-1/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 266 KB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Filip Felbór
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-6/2019

[oferta w pliku pdf -175 KB]

Wynik konkursu:
dr Piotr Zapała
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków.

Nr ref. APF/1210-1/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 219 kb ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

Nr ref. APL/1210-5/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 176 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Dorota Artemniak-Wojtowicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Pediatrii i Endokrynologii.

nr ref. APL/1210-5/2019

[oferta w pliku pdf - 176 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210-3/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Anna Stochmal
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

Nr ref. APL/1210-4/2019

[ oferta pracy w pliku pdf - 174 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Patrycja Gajda
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej.

Nr ref. APE/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku- 510 kb]

Wynik konkursu:
dr Andrzej Ciechanowicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń.

nr ref. APL/1210-2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
Lek. Ewa Krajewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej.

Nr ref. APE/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 271 KB]

Wynik konkursu:
dr Mateusz Adamiak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220–2/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 324 KB]

Wynik konkursu:
mgr Wanda Baltaza
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–1/2019

[oferta pracy w pliku pdf- 266 KB]

Wynik konkursu:
mgr Marcin Kornatowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210-1/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
Dr Maria Chojnacka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

Nr ref. APL/1210-59/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 175 kB]

Wynik konkursu:
mgr inż. Damian Wójcik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Genetyki Medycznej.

Nr ref. APL/1210-58/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 176 Kb ]

Wynik konkursu:
dr hab. Agnieszka Pollak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w I Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

Nr ref. APE/1210-24/18

[oferta pracy w pliku pdf- 270 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Marcin Kowalski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora – nauczyciela akademickiego w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

nr ref. APL/1210-57/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 176 KB]

Wynik konkursu:
prof. dr. hab. Jacek Małyszko
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

nr ref. APL/1210-56/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 177 KB]

Wynik konkursu:
dr n.med Andrzej Załęski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Psychologii i Komunikacji Medycznej.

Nr ref. APE/1210-26/18

[ofertapracy w pliku pdf - 268 KB]

Wynik konkursu:
mgr Urszula Ziętalewicz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210-25/18

[oferta pracy w pliku pdf - 269 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Wojdasiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki.

Nr ref. APE/1210-27/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 508 KB]

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Karolina Zakrzewska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–25/2018

[oferta w pliku pdf -326 KB]

Wynik konkursu:
dr Krzysztof Samoliński
Termin składania ofert:

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 2. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nefrologii,
 3. Zakład Genetyki Medycznej – zajęcia dydaktyczne z Genetyki,
 4. I Katedra i Klinika Kardiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Kardiologii,
 5. Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – zajęcia dydaktyczne z Urologii,
 6. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii – zajęcia dydaktyczne z Histologii i Embriologii, Cytofizjologii,
 7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego – zajęcia dydaktyczne z Diagnostyki Laboratoryjnej,
 8. Klinika Neurochirurgii – zajęcia dydaktyczne z Neurochirurgii,
 9. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Fizjologii i Patofizjologii,
 10. II Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii, Rentgenodiagnostyki,
 11. Klinika Pediatrii i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Endokrynologii,
 12. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 13. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Gastroenterologii,
 14. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hematologii, Onkologii,
 15. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Diabetologii,
 16. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 17. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 18. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – zajęcia dydaktyczne z Ortopedii i Traumatologii,
 19. Klinika Okulistyki – zajęcia dydaktyczne z Okulistyki,
 20. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 21. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 22. Klinika Pediatrii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii,
 23. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 24. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Immunologii, Transplantologii,
 25. Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej,
 26. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Endokrynologii,
 27. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Farmakologii z Toksykologią, Farmakologii Klinicznej,
 28. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Gastroenterologii,
 29. Klinika Endokrynologii Ginekologicznej – zajęcia dydaktyczne z Endokrynologii Ginekologicznej,
 30. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Hematologii i Onkologii,
 31. Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 32. Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Nefrologii,
 33. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej – zajęcia dydaktyczne z Mikrobiologii,
 34. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hepatologii,
 35. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – zajęcia dydaktyczne z Neonatologii,
 36. Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii – zajęcia dydaktyczne z Parazytologii, Biologii Molekularnej,
 37. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 38. Katedra i Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Neurologii, Neurologii Dziecięcej,
 39. Zakład Medycyny Nuklearnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny Nuklearnej,
 40. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
 41. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii Dziecięcej,
 42. Klinika Rehabilitacji – zajęcia dydaktyczne z Rehabilitacji,
 43. Klinika Chirurgii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii Dziecięcej,
 44. Katedra i Zakład Biochemii – zajęcia dydaktyczne z Biochemii z Elementami Chemii,
 45. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – zajęcia dydaktyczne z Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii, Medycyny Paliatywnej,
 46. Katedra i Klinika Dermatologiczna – zajęcia dydaktyczne z Dermatologii z Wenerologią,
 47. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – zajęcia dydaktyczne ze Statystyki i Informatyki Medycznej.

 nr ref. APL/1210-41/1/2018

[oferta w pliku pdf - 333 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

nr ref. APL/1210-53/2018

 [oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
dr n.med. Łukasz Fus, lek. Grzegorz Szparecki
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii.

nr ref. APL/1210-47/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Radosław Wilimski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

nr ref. APL/1210-49/2018

[oferty pracy w pliku pdf - 176 KB]

 

Wynik konkursu:
dr n. med. Barbara Żyżyńska-Granica
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.  

nr ref. APL/1210-54/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 175 KB]

Wynik konkursu:
lek. Wiktor Bogacki-Rychlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

nr ref. APL/1210-51/2018

oferta pracy w pliku pdf - 173 KB

Wynik konkursu:
dr n.med. Maria Makuszewska, lek. Klaudyna Zwierzyńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka  

nr ref. APL/1210-55/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 176 KB]

Wynik konkursu:
lek. Anna Sowa
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalisty / technika biologa w Laboratorium Badawczym – Banku Komórek.

Nr ref. APK/1210-68/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 412 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Rehabilitacji.

Nr ref. APE/1210-23/18

[oferta pracy w pliku pdf - 268 KB]

Wynik konkursu:
dr Karen Shahnazaryan
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 26/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 382 KB]

Wynik konkursu:
mgr Marta Kotomska, dr Karolina Prasek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-22/18

[oferta w pliku pdf - 249 KB]

Wynik konkursu:
dr n med. Agnieszka Marianowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem  Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku lekarskiego ( w tym nauczanych w języku angielskim)  i fizjoterapii, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii,  Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych w chirurgii,  Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w chirurgii,  Chirurgia,  Oncological Burgery,  Burgery, Burgery II.
 2. II Klinika Psychiatryczna - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 3. Katedra i Klinika  Chorób Wewnętrznych i Diabetologii- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Interna, Diabetologia i  endokrynologia
 4. Katedra i Klinika Okulistyki– zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Okulistyka, Ophthalmology
 5. Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: dermatologia i wenerologia 
 6. Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Pediatria, Pediatrics, Pediatria dla fizjoterapii
 7. Klinika Neurochirurgii - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 8. Zakład Diagnostyki Obrazowej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:
 9. Zakład Epidemiologii i Biostatystyki – zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Ekonomia i systemy ochrony zdrowi,  Zarządzanie i marketing, Zdrowie Publiczne , Socjologia, Demografia, Psychologia z elementami socjologii, Hygiene &Epidemiology .
 10. Zakład Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Etyka lekarskiej z elementami filozofii, Medycyna paliatywna, Etyka w medycynie
 11. Zakład Psychologii i Komunikacji Medycznej- zajęcia dydaktyczne z przedmiotów:  Psychologia lekarska, Wstęp do komunikacji, Psychologia medyczna z elementami socjologii, Psychologia medyczna Medical Psychology with Sociology Medical Psychology,  Introduction to medical communication , Medical  Communication
 12. Zakład Radiologii Pediatrycznej - zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: Radiodiagnostyka ogólna i kliniczna, Rentgenodiagnostyka specjalistyczna, Kontrola jakości w elektroradiologii,  Radiologia, Studencka Szkoła ultrasonografii.

nr ref. APE/1211 – 1/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 340 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

Nr ref. APL/1210-48/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175kb ]

Wynik konkursu:
dr hab. Izabela Janiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. APL/1210-46/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175 KB ]

Wynik konkursu:
lek Piotr Mieszczański
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki.

 Nr ref. APF/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf -  221 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Neurologii.

Nr ref. APL/1210-45/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_175 kb ]

Wynik konkursu:
lek. Anna Frączek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Genetyki Medycznej.

nr ref. APL/1210-44/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 174 KB]

Wynik konkursu:
mgr Anna Walczak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-5/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_267kB ]

Wynik konkursu:
lek. dent. Agnieszka Drożdżyńska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdroweiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1.  Zakład Pielęgniarstwa Społecznego – zajęcia dydaktyczne z Opieki koordynowanej w praktyce pielęgniarskiej.                                                                                             

nr ref. ANZ/1222-4/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 322 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. ZAKŁAD ŻYWIENIA CZŁOWIEKA – zajęcia dydaktyczne z    PODSTAWY DIETETYKI KLINICZNEJ, ŻYWIENIE KLINICZNE

nr ref. ANZ/1222-2/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 321 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii szczękowo-twarzowej i onkologii;
 2. Katedra Protetyki Stomatologicznej – zajęcia dydaktyczne z Protetyki
 3. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej – zajęcia dydaktyczne z Chorób wewnętrznych;
 4. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia – zajęcia dydaktyczne z Periodontologii i chorób błon śluzowych;
 5. Zakład Ortodoncji – zajęcia dydaktyczne z Ortodoncji;
 6. Zakład Stomatologii Zachowawczej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zachowawczej i endodoncji;
 7. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii stomatologicznej;
 8. Zakład Stomatologii Zintegrowanej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii zintegrowanej wieku dorosłego;
 9. Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii;
 10. Zakład Stomatologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne ze Stomatologii Dziecięcej i profilaktyki stomatologicznej 

Nr ref. APLD/1298/2018

[ Ofeta pracy w pliku pdf - 319 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

1. Zakład Ratownictwa Medycznego – zajęcia dydaktyczne z Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych ćwiczenia dla I roku ratownictwa medycznego

Nr ref. ANZ/1222-5/2018

[ oferta pracy w pliku pdf_396KB ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Przygotowanie publikacji naukowych
  (nazwa jednostki)                                                                                                    (nazwa przedmiotu)
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z:Rynek Kapitałowy
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Biostatystyka
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Zaawansowane metody analizy danych
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Biometrologia
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Podstawy biostatystyki
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Opieka pielęgniarska nad pacjentem z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Badanie fizykalne
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Podstawy Nadzoru Sanitarno-Epidemiologicznego
 1. Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z: Zakażenia szpitalne

 

nr ref. ANZ/1222-3/2018

[oferta w pliku pdf - 324 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Zakład Dietetyki Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Położnictwo
 2. Zakład Dietetyki Klinicznej - zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Fizjoterapia
 3. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyki  śródroczne -hematologia
 4. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
 5.  Zakład Dietetyki Klinicznej – Podstawy dietetyki klinicznej
 6. Zakład Dietetyki Klinicznej – Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych 
 7. Zakład Dietetyki Klinicznej – Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt 
 8. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – pediatria
 9. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – położnictwo
 10. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – nadciśnienie tętnicze
 11. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyka śródroczna w klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  CSK MSWiA Zakład

 nr ref. ANZ/1222-1/2018

[ogłoszenie w pliku pdf- 344 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Katedra i Zakład Otolaryngologii – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii,
 2. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny rodzinnej i podstaw geriatrii oraz Medycyny Rodzinnej,
 3. Zakład Medycyny Ratunkowej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny ratunkowej,
 4. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Anatomii prawidłowej,
 5. I Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii,
 6. II Kliniki Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa,
 7. I Klinika Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii,
 8. Katedra i Klinika Psychiatryczna – zajęcia dydaktyczne z Psychiatrii,
 9. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 10. Katedra i Zakład Patomorfologii – zajęcia dydaktyczne z Patomorfologii.
 11. Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Zaawansowanej analizy EKG

nr ref. APL/1210-41/2018

[oferta w pliku pdf - 324 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej.

Nr ref. APL/1210-43/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 257 KB]

Wynik konkursu:
mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Onkologii.

Nr ref. APE/1210-21/2018

[ofeta pracyw pliku pdf - 259 KB]

Wynik konkursu:
lek. Magdalena Chmielowiec, lek. Daria Kwaśniewska, dr n. med. Marta Smoter
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki.

Nr ref. APF/1210-22/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 210 KB]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

nr ref. APL/1210-41/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

Wynik konkursu:
dr n.med. Karol Perlejewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-40/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. Paweł Derlatka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy Wykładowca w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-42/2018

[oferta pracy w pliku pdf- 254 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Waldemar Szabłoński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (3x 0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210-4/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Natalia Bratek, lek. dent. Przemysław Zwierz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

nr ref. APL/1210-39/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 167 kb ]

Wynik konkursu:
dr n.med. Anna Liber
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–24/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 317 kb ]

Wynik konkursu:
dr Tomasz Duda
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neonatologii.

nr ref. ANZ /1220 – 23/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 440 kb ]

Wynik konkursu:
dr Joanna Schreiber-Zamora
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Metodologii Badań Naukowych

nr ref. APL/1210-38/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 166 kB]

Wynik konkursu:
lek. Beata Rak
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-35/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Paweł Krajewski
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

nr ref. APL/1210-34/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 167 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (3 etaty) w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220–22/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 318 KB]

Wynik konkursu:
mgr Monika Antczak, mgr Agnieszka Iwan, mgr Marta Neneman
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Neurologii Dziecięcej 

Nr ref. APLD/1210-3/2018

[oferta pracy w pliku PDF 258 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w I Katedrze Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-36/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 167 KB]

Wynik konkursu:
prof. dr hab.Włodzimierz Baranowski
Termin składania ofert:


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Studium Komunikacji Medycznej

Nr ref. S4/1210-01/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 256 kB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii.

nr ref. ANZ /1220 – 21/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 440 KB]

Wynik konkursu:
dr hab. Antoni Grzanka
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ortodoncji

Nr ref. APLD/1210-2/2018

[oferta pracy w pliku PDF - 254 kB]

Wynik konkursu:
lek. dent. Anna Widmańska-Grzywaczewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych.

nr ref: APL/1210-37/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

Wynik konkursu:
dr n.med. Iwona Bukowska-Ośko
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Nr ref. APF/1210-21/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 211 KB]

Wynik konkursu:
dr n. biol. Agata Maciejak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej (0,75 etatu)

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

nr ref. APL/1210-33/2018

Wynik konkursu:
lek. Paweł Smykiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa.

nr ref. ANZ /1220 – 20/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 kb]

Wynik konkursu:
mgr Anna Wiśniewska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biologii Medycznej.

Nr ref. ANZ /1220 – 19/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 439 KB]

Wynik konkursu:
dr Anna Koryszewska-Bagińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 x 0,75 etatu) w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

nr ref. APL/1210-31/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 169 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Aneta Malinowska-Polubiec, dr n.med. Julia Zaręba-Szczudlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

nr ref: APL/1210-30/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Wynik konkursu:
lek. Paweł Ziemiański
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii (0,75 etatu)

nr ref. APL/1210-32/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 168 KB]

Wynik konkursu:
lek. Agnieszka Dobrowolska-Redo
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-16/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Wynik konkursu:
dr n med. Paweł Stanirowski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210-11/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

Wynik konkursu:
lek. Anna Edyta Płatek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210-15/18

[oferta pracy w pliku pdf 246 KB]

 

Wynik konkursu:
mgr Katarzyna Szamburska – Lewandowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-13/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

Wynik konkursu:
mgr Martyna Krężołek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210-19/18

[oferta pracy w pliku pdf - 258 KB]

Wynik konkursu:
dr n med. Maciej Jędrzejczyk
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (0,75 etatu) w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej.

Nr ref. APE/1210-17/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 260 KB]

Wynik konkursu:
lek. Nabil Abdalla
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210-14/18

[oferta pracy w pliku pdf - 257 KB]

 

Wynik konkursu:
mgr Marcin Obrębski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210-12/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 255 KB]

 

Wynik konkursu:
mgr Anna Obszyńska – Litwiniec
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210-18/18

[oferta pracy w pliku pdf - 246 KB]

 

Wynik konkursu:
lek. Halszka Kamińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (3 etaty) w Klinice Chirurgii Dziecięcej.

Nr ref: APL/1210-28/2018

[oferta w pliku pdf - 255 KB]

Wynik konkursu:
lek. Iwona Rzewnicka, lek. Żaneta Słowik-Moczydłowska, lek.Marek Wolski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Rehabilitacji.

Nr ref: APL/1210-22/2018

[oferta w pliku pdf - 258 KB]

Wynik konkursu:
lek. Justyna Frasuńska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

Nr ref: APL/1210-26/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 259 KB]

Wynik konkursu:
lek. Joanna Bidiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

nr ref. APL/1210-24/2018

[oferta w pliku pdf - 256 KB] 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

 Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref: APL/1210-23/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 258 KB]

Wynik konkursu:
lek. Marek Janiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

nr ref. APL/1210-27/2018

 [oferta pracy w pliku pdf-259 KB] 

Wynik konkursu:
anulowany
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220–17/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 319 KB]

Wynik konkursu:
dr Natalia Sak-Dankosky
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.

Nr ref. ANZ /1220–18/2018

[oferta pracy w pliku pdf - 319 KB]

Wynik konkursu:
dr Tomasz Piątek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów.

 Nr ref. APF/1210-20/2018.

[oferta w pliku pdf - 208 KB]

 

Wynik konkursu:
mgr farm. Sylwester Krukowski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca (2 etaty) w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220–16/2018

[ofetrta w pliku pdf - 318 KB]

Wynik konkursu:
mgr Stanisław Świeżewski, mgr Marcin Podgórski
Termin składania ofert:

Klinika Neurologii Dziecięcej WUM poszukuje osoby do zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym w Klinice Neurologii Dzicięcej w wymiarze 1/2 etatu. Istnieje mozliwość zatrudnienia w szpitalu oraz otwarcia specjalizacji z pediatrii oraz neurologii dziecięcej (Klinika posiada odpowiednie akredytacje do kształcenia w tych dziedzinach).

[oferta w pliku pdf 176 KB]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-21/2018

[oferta w pliku pdf - 254 KB]

Wynik konkursu:
dr n. biol. Marta Dudek
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko starszego Wykładowcy w Zakładzie Chemii Leków.

Nr ref: APF/1210-17/2018

[oferta w pliku pdf - 208 KB]

Wynik konkursu:
dr n. farm Monika Grudzień
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Nr ref. APL/1210-18/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 255 KB ]

Wynik konkursu:
anulowany
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-19/2018

[ oferta pracy w pliku pdf - 254 KB ]

Wynik konkursu:
dr n.med. Jarosław Biliński
Termin składania ofert:


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref: APF/1210-18/2018

[oferta w pliku pdf - 209 KB]

Wynik konkursu:
mgr farm. Małgorzata Kałucka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-20/2018

[ oferta pracy w pliku PDF - 254 KB ]

Wynik konkursu:
lek. Małgorzata Twardowska-Kawalec
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF/1210-19/2018/K

[oferta pracy w pliku PDF - 209 KB]

Wynik konkursu:
mgr farm. Paweł Siudem
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref: APL/1210-17/2018

[ oferta w pliku pdf - 257 KB]

Wynik konkursu:
dr n. med. Jowita Szeligowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

Nr ref: APL/1210-15/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n.med. Tomasz Piecha
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/1210/171/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki (2 etaty)

Nr ref. APF/1210-16/2018/K

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Beata Chełstowska i mgr Marta Włodarczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze Farmacji Fizycznej i Bioanalizy.

Nr ref. APF-1210-12/2018/P

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr Ref: APL/1210-13/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
dr Piotr Wasilewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220–15/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Lena Serafin
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego.

nr ref. APL/1210/7/18

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

nr ref. APL/1210-12/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Jolanta Majer
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego.

nr ref. APL/1210-8/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Aneta Manda-Handzlik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegoogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 etaty) w Zakładzie Medycyny Ratunkowej.

APL/1210-11/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Wojciech Wieczorek
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora specjalistycznego języka angielskiego (2 etaty) w Studium Języków Obcych

nr ref. APL/1210-9/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Łucja Kozubowska-Puławska, dr Sylwia Pielecha
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210-1/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. dent. Magdalena Świątkowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii.

APL/1210-10/2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Ilona Kalaszczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowca w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 12 /2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Dorota Sawczuk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 13 /2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Alicja Bieńkowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii.

Nr ref. APE/1210/10/18

[ofera w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Anna Mosiołek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. APF - 14 /2018

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Karolina Sobótka-Polska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej.                                

Nr ref. APE/1210/9/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

APL/1210-6/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Dr n. med. Anna Piotrowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej.

Nr ref. APE/1210/8/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Natalia Szejko
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego – nauczyciela akademickiego w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

Nr Ref: APL/1210/5/2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. Jolanta Małyszko
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/5/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Wieniawski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Klinice Psychiatrycznej WNoZ.

Nr ref. ANZ/1220-1/6/2018

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Nr ref. APF - 2 /2018

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. farm. Agnieszka Kaflak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Klinice Psychiatrycznej

Nr ref. APE/1210/3/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Joanna Ostasz-Ważny
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii.

APL/1210/4/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr hab. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

APL/1210/2/18

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Renata Podkowińska-Polak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/3/18

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Mariusz Sapuła
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta (etat zastępczy) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/1/18

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Maurycy Jonas
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. APF - 1 /2018

[ofera pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/17/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Wioletta Dyrla
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 22 /2017

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Anna Maksymiuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/37/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
mgr Wojciech Szeszkowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy (2 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/17

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Anna Komorowska-Piotrowska; lek. Agnieszka Szczukocka-Zych
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/1210/35/17

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Małgorzata Czesak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii.

APL/1210/33/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/36/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Inga Chomicka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Klinice Dermatologii i Immunodermatologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM

nr ref. APDL/1210/3/2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Cezary Kowalewski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

[Oferta pracy w pliku pdf]

Nr ref. APF - 21 /2017

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

[oferta pracy w wersji pdf]

Nr ref. APE/1210/14/17

Wynik konkursu:
mgr Kamila Lenkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 21 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Agnieszka Nerek
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego.

Nr ref. APE/1210/15/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Magdalena Pluta
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej.

Nr ref. APE/1210/16/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Tomasz Książczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 20 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Rafał Maciąg
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. APF - 20 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Milena Wawryniuk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Neurologii.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 19 / 2017

[oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
lek. Stanisław Szlufik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

w Katedrze i Zakładzie Biochemii

APL/1210/29/17

oferta pracy w pliku pdf

Wynik konkursu:
Beata Kaźmierczak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy)

w Klinice Pediatrii

APL/1210/27/17

[oferta pracy]

Wynik konkursu:
lek. Bartłomiej M. Zalewski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Transplantologii i Centralnym Banku Tkanek.

APL/1210/31/17

[oferta w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr inż Joanna Olkowska-Truchanowicz
Termin składania ofert:


Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej.

APL/1210/30/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
lek. Wojciech Sadowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

(2 etaty) w Katedrze i Zakładzie Biochemii

Nr ref. APL/1210/28/17

oferta pracy w pliku pdf

Wynik konkursu:
dr Ewa Usarek, dr Alicja Chrzanowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APLD/1210/ 32 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Rafał Machowicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (2 etaty) (w wymiarze 0,75) w Katedrze Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. dent. IWONA RACZYCKA, lek. dent. ANETA ZDUNIAK
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 18 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
dr Beata Dziedzic
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 16 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Anna Narewska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Starszy wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/13/17

[oferta w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Przemysław Krasnodębski
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 17 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Mariola Błachnio
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 17  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. APF - 19 /2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Wojciech Goch
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/26/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesor Nadzwyczajny w Klinice Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/20/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/25/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

Nr ref. APL/1210/22/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (4 etaty) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 15 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Izabella Machaj, mgr Joanna Bieniek, mgr Aneta Brayer, mgr Aldona Flaga
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/21/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii.

APL/1210/24/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

Nr ref. APL/1210/23/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/19/17

[ ofera pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Żywienia Człowieka.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 14 / 2017

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Leszek Wronka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/6/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
lek. dent. Konrad Juszczyszyn
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/12/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Nr ref. APE/1210/11/17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
dr n. med. Bartosz Migda
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,6 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 5 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. dent. Wioleta Majdanik
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrycznej.

APL/1210/18/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/14/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/17/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Nr ref. APF - 18  /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. farm. Agnieszka Dominiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (etat zastępczy) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/13/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Nr ref. APL/1210/ 16 /2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 3 /17

 [Oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Kamila Wróbel-Bednarz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej.

Nr ref. APF - 16  /2017

 [oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Olga Zając
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Jurkowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej.

Nr ref. APL/1210/11/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

APL/1210/12/17

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 13 / 2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Łukasz Bondaruk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref. APL/1210/15/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii

Nr ref. APL/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy W Zakładzie Farmacji Stosowanej.

Nr ref. APF - 15 /2017

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Magdalena Orzechowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii.

Nr ref. FW/1210/13/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr n. farm. Magdalena Majdan
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w Zakładzie Psychologii Medycznej.

Nr ref. APE/1210/10/17

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Mariusz Jaworski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurochirurgii

Nr ref. APL/1210/9/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/9/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Małgorzata Dec
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (3 stanowiska)

Nr ref. APLD/1210/ 1 /17

[oferta pracy w wewrsji pdf]

Wynik konkursu:
lek. dent. Małgorzata Dudek, lek. dent. Weronika Jończyk, dr n. med. Anna Wojtowicz-Bujak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,625 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej.

Nr ref. APLD/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. dent. Iwona Soika
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w I Katedrze i Klinice Kardiologii – Nr ref.: APL/1210/153/2017.

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Zakładzie Psychologii Medycznej

Nr ref. APE/1210/8/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Marta Kulpa
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową Katedry Dermatologii i Wenerologii.

Nr ref. APE/1210/7/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Ewa Bukowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia.

Nr ref. ANZ /1220 - 1 / 12 / 2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr Mariusz Jaworski
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej.

Nr ref. APE/1210/6/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Marcin Konopka
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej -  Nr ref. APL/1210/151/2017
Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Nr ref. APL/1210/152/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

APL/1210/7/17

[oferta pracy wwersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent (3/4 etatu) w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/8/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmacji Stosowanej .

Nr ref. FW/1210/12/17

 [oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Żaneta Słyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologii.

APL/1210/6/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury.

APL/1210/3/17

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka angielskiego (3 stanowiska) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/4/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko lektora specjalistycznego języka łacińskiego (1 stanowisko) w Studium Języków Obcych.

nr ref. APL/1210/5/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii.

APL/1210/2/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej.

Nr ref. FW/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji dpf]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki (3/4 etatu).

Nr ref. FW/1210/ 4 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Renata Zwolińska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Neurotraumatologii i Traumatologii Dzieci z Pododdziałem Okulistyki.

Nr ref. APE/1210/5/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Sławomir Barszcz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/4/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Bożena Cichosz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 3 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Anna Zielińska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii.

Nr ref: APL/1210/149/2017

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Dorota Berndt
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta
w Zakładzie Genetyki Medycznej.

APL/1210/1/17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 2 /17

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkta w Zakładzie Chemii Biomateriałów Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Nr ref. FW/1210/ 2 /17

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. farm. Monika Zielińska-Pisklak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref. FW/1210/ 1 /17

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr farm. Dorota Klejn
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Zakładzie Biochemii.

APL/1210/46/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (1 etat naukowy) w Zakładzie Nanotechnologii Farmaceutycznej i Nanotoksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Anna Flis-Borsuk
Termin składania ofert:

Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukuje asystenta (1/2 etatu).
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: neurologia@spdsk.edu.pl

Szczegóły oferty w pliku pdf

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Rehabilitacji (3/4 etatu).

APL/1210/44/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Paweł Turczyn
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

APL/1210/45/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr Jarosław Góra
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.

APL/1210/43/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Konkurs zamknięty bez wyłonienia zwycięzcy
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 14 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora zwyczajnego w Katedrze i Klinice Okulistyki.

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii.

Nr ref. APE/1210/ 19 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Lek. med. Marcin Wełnicki
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (etat zastępczy).

APL/1210/42/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Magdalena Kuźmińska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej.

Nr ref. APLD/1210/ 8 /16.

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Wynik konkursu:
lek. weterynarii Tomasz Huć
Termin składania ofert:

 Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 17 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. med. Marek Balicki
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (1 etat).

Nr ref. ANZ/1210/ 13 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Aleksandra Pawlak
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 18 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Dr n. med. Kajetana Foryciarz
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/16/16.

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Dominika Berent
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref. FW/1210/ 9 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr Jarosław Bukowicki
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.

Nr ref. APE/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Przemysław Rzodkiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska.

Nr ref. FW/1210/ 6 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Karolina Nowakowska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Karolina Pawlik
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (5/8 etatu) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr Michał Ordak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia.

Nr ref. APLD/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
lek. dent. Andrzej Miskiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/6/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr n. med Mariola Zagor
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (etat zastępczy) w II Klinice Psychiatrycznej.

Nr ref. APE/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Adam Elżanowski
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/39/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/37/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Dermatologicznej.

APL/1210/40/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

Nr ref.: APL/1210/41/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej.

APL/1210/38/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (4 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Neurologii

APL/1210/33/16.

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 12 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Piotr Łukiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/32/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/31/16

[oferta pracy w wersji pdf]

 

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Klinice Okulistyki.

Nr ref. APL/1210/ 29 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy 2 stanowiska (0,85 etatu) w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Nr ref. APLD/1210/ 4 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
lek. dent. Milena Marcinkowska-Ziemak, lek. dent. Magdalena Sobecka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/ 5 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
mgr Renata Wolińska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APE/1210/ 10 /16

[ oferta w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
Dr n. med. Wojciech Król
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta 
w Klinice Neonatologii

Nr ref. ANZ/1210/ 11 /16

[oferta pracy w pliku pdf]

Wynik konkursu:
dr Aleksandra Mikołajczak
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Organicznej.

Nr ref.: APF- 13 /2016

[ oferta w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
prof. dr hab. Dorota Maciejewska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w Zakładzie Chemii Fizycznej.

Nr ref.: APF- 15/2016

[ oferta w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii.

Nr ref. APE/1210/ 9 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
Lek. Agnieszka Maksymiuk – Kłos
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/ 7 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
Lek. Michał Buczyński
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Nr ref.: APL/1210/30/16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chorób Zakaźnych dla Dorosłych.

Nr ref. APE/1210/ 8 /16

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
Dr n. med. Joanna Raczyńska
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej.

Nr ref. ANZ/1210/ 10 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr Barbara Kozakiewicz
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w I Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/28/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/24/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/27/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta  w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/25/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Zakładzie Radiologii Klinicznej.

APL/1210/23/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.

Nr ref. APE/1210/ 6 /16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Dr n. med. Barbara Remberk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.

APL/1210/26/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Badania Środowiska

Nr ref. FW/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Anna Zgadzaj
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta ¾ etatu w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/22/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/21/16

[ oferta pracy w pliku pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt (3/4 etatu, etat zastępczy) w Zakładzie Farmakodynamiki.

Nr ref. FW/1210/3/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr hab. Mariusz Sacharczuk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w I Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref.: APL/1210/19/16

[ oferta pracy w wersji PDF ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.

Nr ref.: APL/1210/20/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Badań Przedklinicznych CePT.

Nr ref.: APL/1210/18/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (0,75 etatu) (język migany) w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/9/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
mgr Anna Piotrowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej.

APL/1210/17/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii.

APL/1210/16/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty) w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Nr ref. FW/1210/ 2 /16

Wynik konkursu:
mgr Milena Czajka, mgr farm. Natalia Stachowiak
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Lektora (język angielski) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/14/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy (język angielski)(2 etaty) w Studium Języków Obcych.

APL/1210/15/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej.

APL/1210/13/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego.

ANZ/1210/8/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Halina Zmuda - Trzebiatowska
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Dermatologii i Wenerologii.

APE/1210/5/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Joanna Sałkowska - Wanat
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego (3 etaty).

ANZ/1210/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Małgorzata Kielar, mgr Diana Merta-Krawczyk
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

1. Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii - Nr ref. APF-5/2016

2. Zakładzie Bioanalizy i Analizy Leków - Nr ref. APF-6/2016

3. Zakładzie Chemii Fizycznej - Nr ref. APF-7/2016

[ oferta pracy w pliku PDF ]

Wynik konkursu:
nierozstrzygnięty, prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, nierozstrzygnięty
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych.

APL/1210/12/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Higieny.

APL/1210/11/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Położnictwa i Perinatologii.

Nr ref. ANZ/1210/ 5 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. med. Piotr Hincz
Termin składania ofert:

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje pracownika naukowego.

Nr ref. APK/1210- 19/2016 (2 etaty)

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w  Klinice Otorynolaryngologii.

Nr ref. APLD/1210/2/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci.

Nr ref. APE/1210/4/16

[ oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/9/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Joanna Chmielewska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii i Nefrologii.

APL/2010/8/16

[oferta pracy w wersji]

Wynik konkursu:
dr n.med. Agnieszka Kisiel
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Wykładowcy w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci.

Nr ref.: APL/2010/10/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
dr n. o zdr. Aleksandra Pituch-Zdanowska
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze i Klinice Otolaryngologii.

APL/2010/7/16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
lek. Daniel Majszyk
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

APL/2010/6/16

[oferta pracy w wersji pdf ]

Wynik konkursu:
dr n.med. Jacek Pliszczyński
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Nr ref. ANZ/1210/ 4 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Aleksandra Tomaszek
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego.

Nr ref. ANZ/1210/ 3 /16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (2 etaty naukowe) w Zakładzie Toksykologii.

Nr ref. FW/1210/ 1 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
mgr Paulina Pilanc, mgr Monika Rużycka
Termin składania ofert:

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Dzieci.

Nr ref. ANZ/1210/ 2 /16

[oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu:
Termin składania ofert:

Dziekan I Wydziału LekarskiegoWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych.

Nr ref. APL/2010/4/16

[Oferta pracy w wersji pdf]

Wynik konkursu: