Asystent w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki

Termin składania ofert
03.07.2018 00:00:00
Wynik konkursu
mgr Beata Chełstowska i mgr Marta Włodarczyk

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w Zakładzie Biochemii i Farmakogenomiki (2 etaty)

Nr ref. APF/1210-16/2018/K

[oferta w pliku pdf]