Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Termin składania ofert
20.11.2019 15:00:00
Wynik konkursu
Lek. KRZYSZTOF MODZELEWSKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji, Wydział Medyczny

Nr ref. APK4/1212 - 16/2019

[ofrta pracy w pliku pdf - 390 KB]