Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Termin składania ofert
23.11.2020 23:59:59
Wynik konkursu
lek. Izabela Kurek


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu.

nr ref. APK4/ 1220 - 131/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 203]