Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego

Termin składania ofert
10.05.2021 15:00:00
Wynik konkursu
lek. Stanisław Bogusławski

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta badawczo - dydaktycznego w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Wydziału Lekarskiego.

nr ref. AO/1220 - 16/2021

oferta pracy w pliku PDF_310 kb