Asystent badawczo – dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Termin składania ofert
31.12.2021 15:00:00
Wynik konkursu
dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Jasińska-Nowacka, lek. Przemysław Krawczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo – dydaktyczny (2 etaty) w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi (Wydział Lekarski).

nr ref. AO/1220 - 99/2021

Oferta pracy w pliku pdf_415 KB

https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/informacje/praca/2021/99-asys.-bad.-dyd.2-et.-w-kat.-i-klin.otor.chir.gl.-i-szyi-415-kb.pdf