Asystent w Klinice Neurologii Dziecięcej (1/2 etatu)