Nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM

Termin składania ofert
05.10.2018 00:00:00

Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Zakład Dietetyki Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Położnictwo
 2. Zakład Dietetyki Klinicznej - zajęcia dydaktyczne z Dietetyki dla kierunku Fizjoterapia
 3. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyki  śródroczne -hematologia
 4. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietoprofilaktyka i leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych
 5.  Zakład Dietetyki Klinicznej – Podstawy dietetyki klinicznej
 6. Zakład Dietetyki Klinicznej – Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych 
 7. Zakład Dietetyki Klinicznej – Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt 
 8. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – pediatria
 9. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – położnictwo
 10. Zakład Dietetyki Klinicznej – Dietetyka kliniczna – nadciśnienie tętnicze
 11. Zakład Dietetyki Klinicznej – Praktyka śródroczna w klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii  CSK MSWiA Zakład

 nr ref. ANZ/1222-1/2018

[ogłoszenie w pliku pdf- 344 KB]