Asystent w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego

Termin składania ofert
19.08.2016 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta (4 etaty) w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego.

APL/1210/34/16

[oferta pracy w wersji pdf]