Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Termin składania ofert
20.11.2019 15:00:00
Wynik konkursu
Dr n. med. DOROTA LATARSKA-SMUGA

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/1212 - 9/2019

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]