Asystent  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 

Termin składania ofert
28.02.2020 15:00:00
Wynik konkursu
dr n. med. Anna Laskowska

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent  badawczo - dydaktyczny w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej 

Wydział Farmaceutyczny

nr ref. APK4/1212 - 28/2019

[oferta prcy w pliku pdf - 406 kb]