Nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM

Termin składania ofert
09.11.2018 00:00:00

 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM: 

 1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 2. Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nefrologii,
 3. Zakład Genetyki Medycznej – zajęcia dydaktyczne z Genetyki,
 4. I Katedra i Klinika Kardiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Kardiologii,
 5. Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej – zajęcia dydaktyczne z Urologii,
 6. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii – zajęcia dydaktyczne z Histologii i Embriologii, Cytofizjologii,
 7. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego – zajęcia dydaktyczne z Diagnostyki Laboratoryjnej,
 8. Klinika Neurochirurgii – zajęcia dydaktyczne z Neurochirurgii,
 9. Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Fizjologii i Patofizjologii,
 10. II Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii, Rentgenodiagnostyki,
 11. Klinika Pediatrii i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Endokrynologii,
 12. II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 13. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Gastroenterologii,
 14. Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hematologii, Onkologii,
 15. Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Diabetologii,
 16. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 17. Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 18. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – zajęcia dydaktyczne z Ortopedii i Traumatologii,
 19. Klinika Okulistyki – zajęcia dydaktyczne z Okulistyki,
 20. Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 21. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Pneumonologii i Alergologii,
 22. Klinika Pediatrii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii,
 23. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 24. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Immunologii, Transplantologii,
 25. Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Zakaźnych, Diagnostyki Laboratoryjnej,
 26. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Endokrynologii,
 27. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Farmakologii z Toksykologią, Farmakologii Klinicznej,
 28. Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Gastroenterologii,
 29. Klinika Endokrynologii Ginekologicznej – zajęcia dydaktyczne z Endokrynologii Ginekologicznej,
 30. Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Hematologii i Onkologii,
 31. Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 32. Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii – zajęcia dydaktyczne z Pediatrii z zakresu Nefrologii,
 33. Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej – zajęcia dydaktyczne z Mikrobiologii,
 34. Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Hepatologii,
 35. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka – zajęcia dydaktyczne z Neonatologii,
 36. Zakład Biologii Ogólnej i Parazytologii – zajęcia dydaktyczne z Parazytologii, Biologii Molekularnej,
 37. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Anestezjologii i Pierwszej Pomocy,
 38. Katedra i Klinika Neurologii – zajęcia dydaktyczne z Neurologii, Neurologii Dziecięcej,
 39. Zakład Medycyny Nuklearnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny Nuklearnej,
 40. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Chorób Wewnętrznych z zakresu Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii,
 41. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii Dziecięcej,
 42. Klinika Rehabilitacji – zajęcia dydaktyczne z Rehabilitacji,
 43. Klinika Chirurgii Dziecięcej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii Dziecięcej,
 44. Katedra i Zakład Biochemii – zajęcia dydaktyczne z Biochemii z Elementami Chemii,
 45. Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – zajęcia dydaktyczne z Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii, Medycyny Paliatywnej,
 46. Katedra i Klinika Dermatologiczna – zajęcia dydaktyczne z Dermatologii z Wenerologią,
 47. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny – zajęcia dydaktyczne ze Statystyki i Informatyki Medycznej.

 nr ref. APL/1210-41/1/2018

[oferta w pliku pdf - 333 KB]