Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii Wydział Lekarski

Termin składania ofert
15.04.2020 15:00:00
Wynik konkursu
Brak zwycięzcy

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii
Wydział Lekarski.

nr ref. APK4/1220 - 55/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 406 KB]