Asystent badawczo - dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii

Termin składania ofert
19.06.2020 23:59:59
Wynik konkursu
brak kandydatów

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii, Wydział Lekarski

Nr ref. APK4/ 1220 - 80/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 392 KB]