Nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM

Termin składania ofert
05.10.2018 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza nabór osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na podstawie umów zlecenie, w ramach jednostek naukowo-dydaktycznych WUM:

 1. Katedra i Zakład Otolaryngologii – zajęcia dydaktyczne z Laryngologii,
 2. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny rodzinnej i podstaw geriatrii oraz Medycyny Rodzinnej,
 3. Zakład Medycyny Ratunkowej – zajęcia dydaktyczne z Medycyny ratunkowej,
 4. Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Anatomii prawidłowej,
 5. I Zakład Radiologii Klinicznej – zajęcia dydaktyczne z Radiologii,
 6. II Kliniki Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa,
 7. I Klinika Położnictwa i Ginekologii – zajęcia dydaktyczne z Ginekologii i Położnictwa oraz Neonatologii,
 8. Katedra i Klinika Psychiatryczna – zajęcia dydaktyczne z Psychiatrii,
 9. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej – zajęcia dydaktyczne z Chirurgii,
 10. Katedra i Zakład Patomorfologii – zajęcia dydaktyczne z Patomorfologii.
 11. Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii – zajęcia dydaktyczne z Zaawansowanej analizy EKG

nr ref. APL/1210-41/2018

[oferta w pliku pdf - 324 KB]