Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego

Termin składania ofert
23.10.2020 23:59:59
Wynik konkursu
mgr psych. Łukasz Konowałek


Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko Asystent badawczo - dydaktyczny  w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/ 1220 - 129/2020

[oferta pracy w pliku pdf - 390 kb]