Profesor Zwyczajny w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Termin składania ofert
23.06.2017 00:00:00

Dziekan I Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora Zwyczajnego w:

Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej -  Nr ref. APL/1210/151/2017
Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej - Nr ref. APL/1210/152/2017

[oferta pracy w wersji pdf]