Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pneumonologii  i Alergologii Wieku Dziecięcego

Termin składania ofert
21.01.2020 15:00:00
Wynik konkursu
lek. Honorata Marczak

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs na stanowisko  Asystent badawczo - dydaktyczny w Klinice Pneumonologii  i Alergologii Wieku Dziecięcego, Wydział Lekarski

nr ref. APK4/1212 – 40/2019

[oferta pracy w pliku pdf]